Podejście strategiczne do zarządzania destynacjami turystycznymi
Okładka tom 32
PDF (English)

Słowa kluczowe

destynacja turystyczna
zarządzanie destynacjami turystycznymi
zrównoważony rozwój
strategia

Jak cytować

HalmiL., & SeverovićK. (2016). Podejście strategiczne do zarządzania destynacjami turystycznymi. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 32(4), 77-86. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.7786

Abstrakt

Zarządzanie turystyką w sposób zrównoważony wymaga podejścia strategicznego oraz myślenia ramowego, szczególnie podkreślanych na poziomie destynacji turystycznych, który nawiązuje do współpracy wielu różnych interesariuszy, próbujących w ten sposób stworzyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Aby to osiągnąć, destynacje turystyczne wymagają zarządzania destynacjami, czyli zarządzania interesami organizacji i interesariuszy poprzez podejście strategiczne i operacyjne. Celem niniejszej pracy jest zapewnienie teoretycznego rozumienia strategicznego zarządzania destynacjami turystycznymi oraz umożliwienie wprowadzenia Zrównoważonej Karty Wyników na podstawie wstępnego badania miast i gmin w obrębie granic administracyjnych gminy Karlovac.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.7786
PDF (English)

Bibliografia

ADE. (2008). Turistički masterplan za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, Hrvatska [online, accessed:2015-06-15]. Retrieved from: http://www.tzkz.hr/UserFiles/file/pdf/Hrv_CarlBro_Revised_TMP_Vol_I_Technical_Report_14_Feb_2008.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Antonio, N., Serra, F. (2015). The use of design science research in the development of a performance management system of hospitality. Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 26 (2), 23–46. DOI 10.18089/DAMeJ.2015.26.2.2.
Zobacz w Google Scholar

Bakija, K. (2014). Računovodstvene informacije za upravljanje održivim razvojem. Doctoral thesis. University of Rijeka.
Zobacz w Google Scholar

Bartoluci, M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva. Zagreb: Školska knjiga. ISBN 9789530304185.
Zobacz w Google Scholar

Bieker, T., Waxenberger, B. (2001). Sustainability Balanced Scorecard and Business Ethics. In: 10th International Conference of the Greening of Industry Network, Sweden (pp. 1–25).
Zobacz w Google Scholar

Blažević, B., Peršić, M. (2012). Ocjena turističke ponude kvarnera [online, accessed: 2015-06-02]. Retrieved from: http://www.kvarner.hr/docs/kvarner2011HR/documents/285/1.0/Original.pdf.
Zobacz w Google Scholar

BusinessDictionary.com. (n.d.). BusinessDictionary.com—Online Business Dictionary [online, accessed: 2016-10-16]. Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/.
Zobacz w Google Scholar

Butler, J. B., Henderson, S. C., Raiborn, C. (2011). Sustainability and the Balanced Scorecard: Integrating green measures into business reporting. Management Accounting Quarterly, 12 (2), 1–10.
Zobacz w Google Scholar

EC. (2004). Early warning system for identifying declining tourist destinations, and preventive best practices [online, accessed: 2016-06-02]. Retrieved from: http://bookshop.europa.eu/en/early-warning-system-for-identifying-declining-tourist-destinations-and-preventive-best-practices-pbNB4902515/downloads/NB-49-02-515-EN-C/NB4902515ENC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb000060zUPCMK;sid=tljms1AIltHmtgEoTGV4F.
Zobacz w Google Scholar

Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., Wagner, M. (2002). The Sustainability Balanced Scorecard—Management to business strategy. Business Strategy and the Environment, 11, 269–284. Retrieved from: http://doi.org/10.1002/bse.339.
Zobacz w Google Scholar

Franzoni, S. (2015). Measuring the sustainability performance of the tourism sector. Tourism Management Perspectives, 16, 22–27. http://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.05.007.
Zobacz w Google Scholar

Gajdošik, T., Hrubvoca, G., Šramek, J., Tittelbachova, Š. (2015). Approaches to the economization of cultural heritage in context of destination management in the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 7 (1), 22–34. 10.7441/joc.2015.01.02.
Zobacz w Google Scholar

Gržinić, J., Safti, D. (2012). Approach to the development of destination management in Croatian tourism. Management, 17 (1), 59–74.
Zobacz w Google Scholar

Hoque, Z. (2003). Strategic management accounting concepts, processes and issues. Sprio Press USA. ISBN 1904298797.
Zobacz w Google Scholar

Hubbard, G. (2009). Measuring organizational performance: Beyond the triple bottom line. Business Strategy and the Environment, 18, 177–191. http://doi.org/Doi 10.1002/Bse.564.
Zobacz w Google Scholar

Jones, T., Atkinson, H., Lorenz, A., Harris, P. (2012). Strategic managerial accounting hospitality, tourism and events applications. Oxford Goodfellow Publisher Ltd. ISBN 9781908999016.
Zobacz w Google Scholar

Kang, J. S., Chiang, C. F., Huangthanapan, K., Downing, S. (2015). Corporate Social Responsibility and Sustainability Balanced Scorecard: The case study of family-owned hotels. International Journal of Hospitality Management, 48, 124–134. http://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.05.001.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating strategy into action. Boston, MA: Harvard Business School Press. http://doi.org/10.1109/JPROC.1997.628729.
Zobacz w Google Scholar

Karlovačka županija. (2014). Adresar gradova i općina Karlovačke županije [online, accessed: 2016-06-20]. Retrieved from: http://www.kazup.hr/images/dokumenti/tmp/gradoviiopcine12_2014.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Mihalič, T., Žabkar, V., Knežević Cvelbar, Lj. (2012). A hotel sustainability model: Evidence from Slovenia. Journal of Sustainable Tourism, 20 (5), 701–719. http://dx.doi.org/101080/09669582.2011.632092.
Zobacz w Google Scholar

Pechlaner, H., Volgger, M., Herntrei, M. (2012). Destination management organizations as interface between destination governance and corporate governance. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23 (2), 151–168. http://dx.doi.org/10.1080/13032917.2011.652137.
Zobacz w Google Scholar

Peršić, M., Janković, S. (2006). Menadžersko računovodstvo hotela. Opatija and Zagreb: RiF. ISBN 9536480840.
Zobacz w Google Scholar

UNWTO. (2007). A practical guide to tourism destination management. ISBN: 978928441243.
Zobacz w Google Scholar

Vila, M., Costa, G., Rovira, X. (2010). The creation and use of scorecards in tourism planning: A Spanish example. Tourism Management, 31 (2), 232–239. http://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.015.
Zobacz w Google Scholar

WTO. (2004). Indicators of sustainable development for tourism destinations [online, accessed: 2015-06-02]. Retrieved from: http://www.adriaticgreenet.org/icareforeurope/wp-content/uploads/2013/11/Indicators-of-Sustainable-Development-for-Tourism-Destinations-A-Guide-Book-by-UNWTO.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Županijska razvojna strategija Karlovačke županije 2011–2013. (2011) [online, accessed: 2015-06-08]. Retrieved from: http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Karlovačka_županija.pdf.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne