Kształtowanie planów zawodowych. Wpływ edukacji z zakresu przedsiębiorczości na intencje przedsiębiorcze studentów uczelni wyższych
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

edukacja z zakresu przedsiębiorczości
intencje przedsiębiorcze
kursy przedsiębiorczości
teoria planowanego zachowania
postawy
normy subiektywne
kontrola behawioralna

Jak cytować

SahinidisA. G., & TsaknisP. A. (2020). Kształtowanie planów zawodowych. Wpływ edukacji z zakresu przedsiębiorczości na intencje przedsiębiorcze studentów uczelni wyższych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 49-58. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.4958

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie wpływu edukacji z zakresu przedsiębiorczości na intencje przedsiębiorcze i plany zawodowe studentów. W pracy podjęto próbę empirycznego określenia stopnia, w jakim edukacja z zakresu przedsiębiorczości może kształtować intencje przedsiębiorcze studentów. Do weryfikacji postawionych hipotez wykorzystano badanie ankietowe. W celu pomiaru zmiany w postawach studentów, subiektywnych normach, postrzeganej kontroli behawioralnej i zamiarach związanych z przedsiębiorczością przyjęto pracę na modelu grupy przed-testowej i post-testowej, wykorzystując Teorię Planowanego Zachowania (TPZ). Kwestionariusz wypełniło 210 studentów kierunków związanych z przedsiębiorczością (z 400), studiujących na publicznym uniwersytecie w Atenach (Grecja), rozpoczynających trzynastotygodniowy obowiązkowy kurs przedsiębiorczości. Drugi kwestionariusz został ponownie wysłany do tych samych studentów pod koniec tego kursu z prośbą o jego wypełnienie. Został on wypełniony przez 158 studentów z pierwotnej grupy respondentów. W obu przypadkach udział studentów był dobrowolny. Dobór próby miał charakter wygodny, ze względu na ograniczoną ilość dostępnych zasobów. Ustalenia badawcze potwierdziły teorię i wysunięte hipotezy. Autorzy wskazują, że edukacja w zakresie przedsiębiorczości może mieć pozytywny wpływ na postawę studentów, postrzeganą kontrolę behawioralną i ich intencje przedsiębiorcze dotyczące przyszłości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.4958
PDF (English)

Bibliografia

Autio, E., Keeley, R., Klofsten, M., Parker, G., Hay, M. (2001). Entrepreneurial intent among students in Scandinavia and in the USA. Enterprise and Innovation Management Studies, 2(2), 145–160. DOI: 10.1080/14632440110094632.
Zobacz w Google Scholar

Bae, T. J., Qian, S., Miao, C., Fiet, J. O. (2014). The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: A meta-analytic review. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 217–254. DOI: 10.1111/etap.12095.
Zobacz w Google Scholar

Bandura, A. (1982). The assessment and predictive generality of self-percepts of efficacy. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 13(3), 195–199. DOI: 10.1016/0005-7916(82)90004-0.
Zobacz w Google Scholar

Brandstätter, H. (2011). Personality aspects of entrepreneurship: A look at five meta-analyses. Personality and Individual Differences, 51(3), 222–230. DOI: 10.1016/j.paid.2010.07.007.
Zobacz w Google Scholar

Fayolle, A., Gailly, B. (2009). Assessing the impact of entrepreneurship education: A methodology and three experiments from French engineering schools. In: de G. Page West III, E. J. Gatewood, K. G. Shaver (eds.). Handbook of university-wide entrepreneurship education (pp. 203–214). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 9781847204554.
Zobacz w Google Scholar

Fayolle, A., Gailly, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: Hysteresis and persistence. Journal of Small Business Management, 53(1), 75–93. DOI: 10.1111/jsbm.12065.
Zobacz w Google Scholar

Fini, R., Grimaldi, R., Santoni, S., Sobrero, M. (2011). Complements or substitutes? The role of universities and local context in supporting the creation of academic spin-offs. Research Policy, 40(8), 1113–1127. DOI: 10.1016/j.respol.2011.05.013.
Zobacz w Google Scholar

Fishbein, M., Ajzen, I. (2010). Predicting and Changing Behavior. New York: Psychology Press. DOI: 10.4324/9780203838020.
Zobacz w Google Scholar

Galloway, L., Brown, W. (2002). Entrepreneurship education at university: A driver in the creation of high growth firms? Education Training, 44(8/9), 398–405. DOI: 10.1108/00400910210449231.
Zobacz w Google Scholar

Gird, A., Bagraim, J. J. (2008). The Theory of Planned Behaviour as predictor of entrepreneurial intent amongst final-year university students. South African Journal of Psychology, 38(4), 711–724. DOI: 10.1177/008124630803800410.
Zobacz w Google Scholar

Glanz, K., Rimer, B. K., Viswanath, K. (2015). Health behavior: Theory, research, and practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass. ISBN 9781118628980.
Zobacz w Google Scholar

Kavoura, A., Kozioł, L. (2017). Polish firms’ innovation capability for competitiveness via information technologies and social media implementation. In: A. Vlachvei, O. Notta, K. Karantininis, N. Tsountas (eds.). Factors affecting firm competitiveness and performance in the modern business world (pp. 185–214). Hershey: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-0843-4.ch007.
Zobacz w Google Scholar

Kolvereid, L., Moen, Ø. (1997). Entrepreneurship among business graduates: Does a major in entrepreneurship make a difference? Journal of European Industrial Training, 21(4), 154–160. DOI: 10.1108/03090599710171404.
Zobacz w Google Scholar

Krueger, N. F., Reilly, M. D., Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15(5–6), 411–432. DOI: 10.1016/s0883-9026(98)00033-0.
Zobacz w Google Scholar

Laredo, P. (2007). Revisiting the third mission of universities: Toward a renewed categorization of university activities? Higher Education Policy, 20(4), 441–456. DOI: 10.1057/palgrave.hep.8300169.
Zobacz w Google Scholar

Liñán, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. Piccolo Impresa/Small Business, 2, 1–35.
Zobacz w Google Scholar

Liñán, F., Chen, Y.-W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593–617. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x.
Zobacz w Google Scholar

Liñán, F., Urbano, D., Guerrero, M. (2011). Regional variations in entrepreneurial cognitions: Start-up intentions of university students in Spain. Entrepreneurship and Regional Development, 23(3–4), 187–215. DOI: 10.1080/08985620903233929.
Zobacz w Google Scholar

Liu, X., Lin, C., Zhao, G., Zhao, D. (2019). Research on the effects of entrepreneurial education and entrepreneurial self-efficacy on college students’ entrepreneurial intention. Frontiers in Psychology, 10, 869. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00869.
Zobacz w Google Scholar

Lorz, M., Mueller, S., Volery, T. (2011). Entrepreneurship education: A meta-analysis of impact studies and applied methodologies. In: Conference paper, FGF G-forum 2011. Förderkreis Gründungs-Forschung E. V. Bonn. DOI: 10.1504/IJEV.2015.073648.
Zobacz w Google Scholar

Nabi, A., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., Walmsley, W. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. Academy of Management Learning and Education, 16(2), 277–299. DOI: 10.5465/amle.2015.0026.
Zobacz w Google Scholar

Nabi, G., Walmsley, A., Liñán, F., Akhtar, I., Neame, C. (2018). Does entrepreneurship education in the first year of higher education develop entrepreneurial intentions? The role of learning and inspiration. Studies in Higher Education, 43, 452–467. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.9.20631.
Zobacz w Google Scholar

NCEE (2010). Entrepreneurial University of the Year 2010/2011 [online, accessed: 2014-04-15]. Retrieved from http://ncee.org.uk/publications.
Zobacz w Google Scholar

Nowiński, W., Haddoud, M. Y., Lančarič, D., Egerová, D., Czeglédi, C. (2019). The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. Studies in Higher Education, 44(2), 361–379. DOI: 10.1080/03075079.2017.1365359.
Zobacz w Google Scholar

Pittaway, L., Cope, J. (2007). Entrepreneurship education: A systematic review of the evidence. International Small Business Journal, 25(5), 479–510. DOI: 10.1177/0266242607080656.
Zobacz w Google Scholar

Rodrigues, R. G., Raposo, M., Ferreira, J., Paco, A. D. (2010). Entrepreneurship education and the propensity for business creation: Testing a structural model. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 9(1), 58. DOI: 10.1504/ijesb.2010.029506.
Zobacz w Google Scholar

Sahinidis, A. G., Tsaknis, P. A., Gkika, E., Stavroulakis, D. (2020b). The influence of the big five personality traits and risk aversion on entrepreneurial intention. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, P. Theodoridis (eds.). Strategic innovative marketing and tourism (pp. 215–224). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-36126-6_24.
Zobacz w Google Scholar

Sahinidis, A., Gkika, E., Tsaknis, P. A., Stavroulakis, D. (2020a). Personality type and career preferences among young adults in post-recession Greece. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, P. Theodoridis (eds.). Strategic innovative marketing and tourism (pp. 1089–1095). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-36126-6_121.
Zobacz w Google Scholar

Sahinidis, A., Polychronopoulos, G., Kallivokas, D. (2019). Entrepreneurship education impact on entrepreneurial intention among tourism students: A longitudinal study. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, A. Giovanis (eds.). Strategic innovative marketing and tourism (pp. 1245–1250). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-12453-3_142.
Zobacz w Google Scholar

Sahinidis, A., Stavroulakis, D., Kossieri, E., Varelas, S. (2019). Entrepreneurial intention determinants among female students: The influence of role models, parents’ occupation and Perceived Behavioral Control on forming the desire to become a business owner. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, A. Giovanis (eds.). Strategic Innovative Marketing and Tourism (pp. 173–178). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3030-12453-3_20.
Zobacz w Google Scholar

Sánchez, M. P., Elena, S. (2006). Intellectual capital in universities. Journal of Intellectual Capital, 7(4), 529–548. DOI: 10.1108/14691930610709158.
Zobacz w Google Scholar

Secundo, G., Beer, C. D., Schutte, C. S., Passiante, G. (2017). Mobilising intellectual capital to improve European universities’ competitiveness. Journal of Intellectual Capital, 18(3), 607–624. DOI: 10.1108/jic-12-2016-0139.
Zobacz w Google Scholar

Secundo, G., Elia, G. (2014). A performance measurement system for academic entrepreneurship: A case study. Measuring Business Excellence, 18(3), 23–37. DOI: 10.1108/mbe-11-2013-0061.
Zobacz w Google Scholar

Secundo, G., Vecchio, P. D., Schiuma, G., Passiante, G. (2017). Activating entrepreneurial learning processes for transforming university students’ idea into entrepreneurial practices. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(3), 465–485. DOI: 10.1108/ijebr-12-2015-0315.
Zobacz w Google Scholar

Segal, G., Borgia, D., Schoenfeld, J. (2005). The motivation to become an entrepreneur. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11(1), 42–57. DOI: 10.1108/13552550510580834.
Zobacz w Google Scholar

Shook, C. L., Bratianu, C. (2008). Entrepreneurial intent in a transitional economy: An application of the Theory of Planned Behavior to Romanian students. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(3), 231–247. DOI: 10.1007/s11365-008-0091-2.
Zobacz w Google Scholar

Souitaris, V., Zerbinati, S., Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22(4), 566–591. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2006.05.002.
Zobacz w Google Scholar

Timmons, J., Spinelli, S. (2004). New venture creation. 6th ed. Chicago: Irwin.
Zobacz w Google Scholar

Tsaknis, P. A., Sahinidis, A. G. (2020). An investigation of entrepreneurial intention among university students using the Theory of Planned Behavior and parents’ occupation. In: A. Masouras, G. Maris, A. Kavoura (eds.). Entrepreneurial development and innovation in family businesses and SMEs (pp. 149–166). Hershey, PA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-3648-3.ch009.
Zobacz w Google Scholar

Veciana, J. M., Aponte, M., Urbano, D. (2005). University students’ attitudes towards entrepreneurship: A two countries comparison. The International Entrepreneurship and Management Journal, 1(2), 165–182. DOI: 10.1007/s11365-005-1127-5.
Zobacz w Google Scholar

Vodă, A. I., Florea, N. (2019). Impact of personality traits and entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of business and engineering students. Sustainability, 11(4), 1192. DOI: 10.3390/su11041192.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne