Przewaga konkurencyjna marki samochodowej w świetle jakościowej kwantyfikacji cen. Analiza na przykładzie wybranego obszaru oddziaływania
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

przewaga konkurencyjna
jakość
satysfakcja
marka
sieć dealerska

Jak cytować

ZąbekJ. (2020). Przewaga konkurencyjna marki samochodowej w świetle jakościowej kwantyfikacji cen. Analiza na przykładzie wybranego obszaru oddziaływania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 77-93. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.7793

Abstrakt

W obliczu zachodzących zmian ważnym wyzwaniem dla producentów samochodów jest oddziaływanie na rynek za pośrednictwem cen. Głównym celem badawczym pracy jest identyfikacja roli ceny w budowie przewagi konkurencyjnej producenta marki samochodu w danym obszarze jego oddziaływania. Badanie audytoryjne zrealizowano wśród klientów wiodącej marki samochodowej z obszaru byłego województwa tarnowskiego. Z przeprowadzonych badań wynika reguła tworzenia przewagi konkurencyjnej. Z reguły tej wynika, że liczba klientów zadowolonych z końcowej jakości nabytego wyrobu jest większa, jeżeli większa jest liczba klientów decydujących o wyborze marki oraz zakładu naprawczego reprezentującego markę na podstawie ceny. Z reguły tej wynika także, że liczba klientów zadowolonych z końcowej jakości nabytego wyrobu jest większa, jeżeli większa jest liczba klientów uznających cenę za konkretne usługi naprawcze jako spełniającą ich wymagania. W badaniu potwierdzono, że skuteczne zarządzanie przez cenę z wykorzystaniem parametrów jakościowych oznacza zdobycie przez markę przewagi konkurencyjnej. Ocena ceny z uwzględnieniem jakości może być wykorzystana do wprowadzania marek na rynek w warunkach globalnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.7793
PDF (English)

Bibliografia

Aaker, D., Fournier, S. M., Brasel, S. A. (2004). When good brands do bad. Journal of Consumer Research, 31(1), 1–6. DOI: 10.1086/383419.
Zobacz w Google Scholar

Aaker, D., Joachimstahler, E. (2000). Brand leadership. New York: Free Press. ISBN 0684839245.
Zobacz w Google Scholar

Aboltins, K., Rivza, B. (2014). The car aftersales market development trends in the new economy. Procedia: Social and Behavioral Science, 110, 341–352. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.878.
Zobacz w Google Scholar

Bagozzi, R., Dholakia, U. M. (2002). Intentional social action in virtual communities. Journal of Interactive Marketing, 16(2), 2–21. DOI: 10.1002/dir.10006.
Zobacz w Google Scholar

Bagozzi, R., Dholakia, U. M. (2006). Antecedents and purchase consequences of customer participation in small group brand communities. International Journal of Research in Marketing, 23(1), 45–61. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2006.01.005.
Zobacz w Google Scholar

Bartes, F. (2009). Paradigma inovací a hodnotové inženýrství. Brno: VÚT.
Zobacz w Google Scholar

Bilan, Y. (2013). Sustainable development of a company: Building of new level relationship with the consumers of XXI century. Amfiteatru Economic Journal, 15(7), 687–701.
Zobacz w Google Scholar

Bryson, J. M., Ackermann, F., Eden, C. (2007). Putting the resource‐based view of strategy and distinctive competencies to work in public organizations. Public Administration Review, 67(4), 702–717. DOI: 10.1111/j.1540-6210.2007.00754.x.
Zobacz w Google Scholar

Bugdol, M. (2011). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i Praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 9788376413532.
Zobacz w Google Scholar

Bundschuh, R. G., Dezvane, T. M. 2003. How to make after-sales services pay off. McKinsey Quarterly 4(4), 116–128.
Zobacz w Google Scholar

Cherubini, S., Pattuglia, S. (2007). Comunicare con gli eventi. Milano: Franco Angeli. ISBN 9788846490995.
Zobacz w Google Scholar

Cholewicka-Goździk, K. (2008). Istota zarządzania jakością. Problemy Jakości, 6, 6–12.
Zobacz w Google Scholar

Cova, B., Cova, V. (2002). Tribal marketing: The tribalization of society and its impact on the conduct of marketing. European Journal of Marketing, 36(5–6), 595–620. DOI: 10.1108/03090560210423023.
Zobacz w Google Scholar

Cretu, A. E., Brodie, R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial Marketing Management, 36(2), 230–240. DOI: 10.1016/j.indmarman.2005.08.013.
Zobacz w Google Scholar

Duncan, T. (2002). IMC: Using advertising & promotion to build brands. New York: McGrawHill. ISBN 0071123318.
Zobacz w Google Scholar

Elshaer, I. A., Augustyn, M. M. (2016). Direct effects of quality management on competitive advantage. International Journal of Quality & Reliability Management, 33(9), 1286–1310. DOI: 10.1108/IJQRM-07-2014-0086.
Zobacz w Google Scholar

Gomes, M., Fernandes, T., Brandăo, A. (2016). Determinants of brand relevance in a B2B service purchasing context. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(2), 193–204. DOI: 10.1108/JBIM-08-2014-0151.
Zobacz w Google Scholar

Hamel, G., Green, B. (2007). The future of management. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9781422102503.
Zobacz w Google Scholar

Hamel, G., Prahald, C. K. (1996). Competing for the future. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9780875847160.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol, A., Mantura, W. (2012). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301167752.
Zobacz w Google Scholar

Johnson, M. D., Herrmann, A., Huber, F. (2006). The evolution of loyalty intentions. Journal of Marketing, 70(2), 122–132. DOI: 10.1509/jmkg.70.2.122.
Zobacz w Google Scholar

Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., Gkana, V. (2015). Relationship between quality management, innovation and competitiveness: Evidence from Greek companies. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(8), 1177–1200. DOI: 10.1108/JMTM-02-2015-0007.
Zobacz w Google Scholar

Kapferer, J.-N. (2008). The New Strategic Brand Management: Creating and sustaining brand equity long term. London: Kogan Page. ISBN 9780749450854.
Zobacz w Google Scholar

Kay, M. J. 2006. Strong brands and corporate brands. European Journal of Marketing, 40(7–8), 742–760. DOI: 10.1108/03090560610669973.
Zobacz w Google Scholar

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1–22. DOI: 10.1177/002224299305700101.
Zobacz w Google Scholar

Keller, K. L., Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and future priorities. Marketing Science, 25(6), 551–765. 10.1287/mksc.1050.0153.
Zobacz w Google Scholar

Khudhair, H. Y., Jusoh, A., Mardani, A., Nor, K. M. (2019). A conceptual model of customer satisfaction: Moderating effects of price sensitivity and quality seekers in the airline industry. Contemporary Economics, 13(3), 283–292.
Zobacz w Google Scholar

Kopycińska, D., Sergi, B. S. (2008). Economic development and prospects in Poland: An introduction. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 1(2–3), 127–136.
Zobacz w Google Scholar

Kuczamer-Kłopotowska, S. (2009). Polityka dystrybucji. In: W. Żurawik (ed.). Marketing. Podstawy i kontrowersje (pp. 177–197). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 8373263187.
Zobacz w Google Scholar

Lakhal, L. (2009). Impact of quality on competitive advantage and organizational performance. The Journal of the Operational Research Society, 60(5), 637–645. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2602601.
Zobacz w Google Scholar

Lee, W. J., O’Cass, A., Sok, P. (2017). Unpacking brand management superiority: Examining the interplay of brand management capability, brand orientation and formalisation. European Journal of Marketing, 51(1), 177–199. DOI: 10.1108/EJM-09-2015-0698.
Zobacz w Google Scholar

Lim, H., Widdows, R., Park, J. (2006). M-loyalty: Winning strategies for mobile carriers. Journal of Consumer Marketing, 23(4), 208–218. DOI: 10.1108/07363760610674338.
Zobacz w Google Scholar

Louro, M., Cunha, P. (2001). Brand management paradigm. Journal of Marketing Management, 17(7–8), 849–875. DOI: 10.1362/026725701323366845.
Zobacz w Google Scholar

Markley, M. J., Davis, L. (2007). Exploring future competitive advantage through sustainable supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(9), 763–774. DOI: 10.1108/09600030710840859.
Zobacz w Google Scholar

Mcalexander, J. H., Schouten, J. W., Koening, H. F. (2002). Building brand community. Journal of Marketing, 66(1). DOI: 10.1509/jmkg.66.1.38.18451.
Zobacz w Google Scholar

Muniz, A. M. Jr., O’Guinn, T. C. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 27(4), 412–432. DOI: 10.1086/319618.
Zobacz w Google Scholar

Muniz, A. M. Jr., Schau, H. J. (2005). Religiosity in the Abandoned Apple Newton Brand Community. Journal of Consumer Research, 31(4), 737–747. DOI: 10.1086/426607.
Zobacz w Google Scholar

Naik, P. A., Raman, K. (2003). Understanding the impact of synergy in multimedia communications. Journal of Marketing Research, 40(4), DOI: 10.1509/jmkr.40.4.375.19385.
Zobacz w Google Scholar

Ogorodnikova, E., Sidorenko, A., Plakhin, A. (2019). Competitive analysis of public urban transport. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 12(2), 140–148. DOI: 10.1504/IJEPEE.2019.099731.
Zobacz w Google Scholar

Parasurman, A., Zeithmal, V. A., Berty, L. (1985). A Conceptual model of service quality and its implication for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41–50. DOI: 10.1177/002224298504900403.
Zobacz w Google Scholar

Park, C.W., MacInnis, D. J., Priester, J., Eisingerich, A. B., Iacobucci, D. (2010). Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and empirical differentiation of two critical brand equity drivers. Journal of Marketing, 74(6), 1–17. DOI: 10.1509/jmkg.74.6.1.
Zobacz w Google Scholar

Rao, A. R., Monroe, K. B. (1989). The effect of price, brand name, and store name on buyers’ perception of product quality: An integrative review. Journal of Marketing Research, 26(3), 351–357. DOI: 10.2307/3172907.
Zobacz w Google Scholar

Rijamampianina, R., Abratt, R., February, Y. (2003). A framework for concentric diversification through sustainable competitive advantage. Management Decision, 41(4), 362–371. DOI: 10.1108/00251740310468031.
Zobacz w Google Scholar

Sawhney, M., Kotler P. (2001). Marketing in the age of information democracy. In: D. Iacobucci (ed.). Kellogg on Marketing (pp. 386–408). New York: John Wiley & Sons. ISBN 047135399X.
Zobacz w Google Scholar

Semiz, S. (2011). The effects of quality management applications on automotive authorized sales and service firms. African Journal of Business Management, 5(2), 306–315. DOI: 10.5897/AJBM10.034.
Zobacz w Google Scholar

Sheth, J. N., Sinha, M. (2015). B2B branding in emerging markets: A sustainability perspective. Industrial Marketing Management, 51, 79–88. DOI: 10.1016/j.indmarman.2015.06.002.
Zobacz w Google Scholar

Shiau, W., Luo, M. M. (2012). Factors affecting online group buying intention and satisfaction: A social exchange theory perspective. Computers in Human Behavior, 28(6), 2431–2444. DOI: 10.1016/j.chb.2012.07.030.
Zobacz w Google Scholar

Sukwadi, R, (2015). The implementation of quality management practices in Indonesian SMEs. International Journal of Trade and Global Markets, 8(3), 207–222. DOI: 10.1504/IJTGM.2015.071604.
Zobacz w Google Scholar

Taghizadeh, H., Shokri, A. (2015). The relationships among agility empowerers from the viewpoint of gaining competitive advantage. International Journal of Trade and Global Markets, 8(3), 223–265.
Zobacz w Google Scholar

van Riel, A. C. R., Liljander, V., Semeijn, J., Polsa, P. (2011). EU deregulation and dealer-supplier relations in automotive distribution. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(2), 115–131. DOI: 10.1108/08858621111112294.
Zobacz w Google Scholar

Yeo, G. T., Thai, V. V., Roh, S. Y. (2015). An analysis of port service quality and customer satisfaction: The case of Korean container ports. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 31(4), 437–447. DOI: 10.1016/j.ajsl.2016.01.002.
Zobacz w Google Scholar

Yulisetiarini, D., Prahasta, Y. A. (2019). The effect of price, service quality, customer value, and brand image on customers satisfaction of Telkomsel cellular operators in East Java Indonesia. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(3), 5–9.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2019). The impact of customer service on product quality and the loyalty with the brand. 13th International Days of Statistics and Economics. The Conference Proceedings (pp. 1688–1697). Praha, Slaný: Melandrium. DOI: 10.18267/pr.2019.los.186.169.
Zobacz w Google Scholar

Zeithaml, V. A., (1988). Consumer perception of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2–22. DOI: 10.2307/1251446.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne