Koncepcja oceny projektów we wdrażaniu innowacji
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

zarządzanie innowacjami
projekty innowacyjne
wdrażanie projektów innowacyjnych
transfer innowacji
przekazywanie projektów

Jak cytować

ĆwiertniakR. (2020). Koncepcja oceny projektów we wdrażaniu innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 95-110. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.95110

Abstrakt

Innowacyjność to zbiór unikalnych projektów, portfeli lub programów projektów. Na obecną zmianę mają wpływ zjawiska, które znajdują się w organizacji i w jej otoczeniu. Nadal zadajemy sobie pytanie, szczególnie w czasie kryzysu pandemii, w jaki sposób budować zaufanie i bezpieczeństwo zespołów projektowych, jeżeli przyjęte założenia, które do tej pory były bezsporne, stały się wyzwaniem. Celem artykułu jest identyfikacja ograniczeń i barier, które towarzyszą zespołom projektowym podczas wdrażania innowacji, oraz prezentacja metod ich pokonywania. Dla osiągnięcia tego celu przygotowano propozycję własnych narzędzi diagnostycznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko torowania (ang. priming) w projektowaniu oraz upowszechnianiu innowacji. Wybrano też czynniki determinujące skuteczność przekazywania projektów między zespołami. Według autora priming to usuwanie przeszkód, robienie przejścia w projektach innowacyjnych. Zaprezentowana autorska metoda oceny wewnętrznych bodźców określa funkcjonowanie zespołów projektowych. W artykule przyjęto tezę, że skuteczność transferu projektów innowacyjnych zależy od przygotowania zespołów projektowych do spełnienia tej misji w przedsiębiorstwie. Na podstawie wniosków z dyskusji – przekazywanie projektu innowacyjnego to wypełnienie oczekiwań interesariuszy w zgodności z kryteriami wykonalności, funkcjonalności i opłacalności projektu. Aby to osiągnąć, zespoły (przyjmujący/przekazujący) powinny posiadać wspólne ustalenia co do ostatecznych wymogów dotyczących projektowanych produktów i oczekiwanej jakości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.95110
PDF (English)

Bibliografia

Association for Project Management. (2017). How can we hand over project better. Buckinghamshire: APM Research Fund Series.
Zobacz w Google Scholar

Axelos. (2014). Prince2. Skuteczne zarządzanie projektami. Londyn: TSO. ISBN 9780113312245.
Zobacz w Google Scholar

Bargh, J. A., (1999). Automatyzmy dnia powszedniego. Czasopismo Psychologiczne, 5(3), 209–256.
Zobacz w Google Scholar

Beckman, S. L., Barry, M. (2007). Innovation as a learning process: Embedding design thinking. California Management Review, 50(1), 25–56. DOI: 10.2307/41166415.
Zobacz w Google Scholar

Brown, J. (2018). How to hand off an innovation project from one team to another [online, accessed 2020-10-20]. Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr.org/2018/08/how-to-hand-off-an-innovation-project-from-one-team-to-another.
Zobacz w Google Scholar

Cadle, J., Yeates, D. (2008). Project management for information systems. 5th ed. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 9780132068581.
Zobacz w Google Scholar

Furr, N., Dyer, J. (2014). Choose the right innovation method at the right time [online, accessed 2020-10-20]. Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr.org/2014/12/choose-the-right-innovation-method-at-the-right-time.
Zobacz w Google Scholar

Hansen, T. M., Birkinshaw, J. (2007). The innovation value chain. Harvard Business Review. June.
Zobacz w Google Scholar

Hargadon, A., Sutton, I. R. (2006). Twoja firma też może stać się fabryką innowacji. In: W. Ch. Kim (ed.). Zarządzanie innowacją. Transl. by T. Rzychoń. Gliwice: Helion. ISBN 8373619046.
Zobacz w Google Scholar

Highsmith, J. (2010). Agile project management: Creating innovative products. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley. ISBN 9780321658395.
Zobacz w Google Scholar

IPMA. (2006). ICB-IPMA Competence Baseline Version 3.0. Nijerk: International Project Management Association. ISBN 0955321301.
Zobacz w Google Scholar

Karyłowski, J. J., Wallace, H., Motes, M., van Liempd, D., Eicher, S. (1999). Próba wykorzystania techniki torowania (priming) do badania kategoryzacji społecznej. Przegląd Psychologiczny, 42(1–2), 111–120.
Zobacz w Google Scholar

Khan, A. S., Kajko-Mattsson, M. (2010). Demarcating the scope of a handover process. In: Fifth International Conference on Software Engineering Advances (pp. 244–251). ISBN 9781424477883. DOI: 10.1109/ICSEA.2010.44.
Zobacz w Google Scholar

Kwintowski, A. (2015). Samoocena jako narzędzie doskonalenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 376, 346–356. DOI: 10.15611/pn.2015.376.25.
Zobacz w Google Scholar

Langley, J. D., Pals, N., Ortt, J. R., Bijmolt, T. H. A. (2009). Early prediction of the market demand for major innovations. European Journal of Innovation, 12(1), 5–24. 10.1108/14601060910928157.
Zobacz w Google Scholar

McIntosh, S. A., (2017). The importance of project handover documentation [online, accessed: 2020-11-17]. Retrieved from: http://www.long-intl.com/articles/Long_Intl_The_Importance_of_Proj_Handover_Docs.pdf.
Zobacz w Google Scholar

OGC. (2005). Managing successful projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. ISBN 978-0113309474.
Zobacz w Google Scholar

Priming (psychology). (2020). In: Wikipedia. The Free Encyclopedia [online, accessed: 2020-11-30]. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Priming_(psychology).
Zobacz w Google Scholar

Sońta-Drączkowska, E. (2018). Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320823264.
Zobacz w Google Scholar

Thirion, C. (2018). Effective handover of projects to operations teams [online, accessed: 2020-11-17]. Retrieved from: https://www.ownerteamconsult.com/wp-content/uploads/2020/04/Insight-0Article-49-Handover-to-Operations-Teams.pdf.
Zobacz w Google Scholar

van Heerden, F. J., Steyn, J. W., van der Walt, D. (2015). Programme management for owner teams: A practical guide to what you need to know. Vaalpark: OTC Publications. ISBN 9780620658379.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne