Zastosowanie robotów współpracujących w ergonomicznych stanowiskach montażowych
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

robot współpracujący
ergonomia

Jak cytować

RegusM., PatalasA., SuszyńskiM., & TalarR. (2020). Zastosowanie robotów współpracujących w ergonomicznych stanowiskach montażowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 121-131. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.121131

Abstrakt

Od wielu lat roboty przemysłowe były stosowane do wielu powtarzalnych zadań w różnych dziedzinach przemysłu, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Ze względów bezpieczeństwa zrobotyzowane stanowiska pracy musiały zostać odizolowane w osobnych komórkach. Obecnie możemy zaobserwować silny trend automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, uważany za czwartą rewolucję przemysłową. Przemysł 4.0 przyniósł nowe możliwości i wyzwania. Jednym z kluczowych kierunków przemysłu 4.0 jest „robot współpracujący” (Human-Robot Collaboration – HRC). Jest to robot wyposażony w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Może on pomóc człowiekowi w najbardziej wymagających i monotonnych zadaniach w tej samej przestrzeni roboczej bez dodatkowych zabezpieczeń. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę Human-Robot Collaboration (HRC), przepisy bezpieczeństwa, a także przykłady zastosowań robotów współpracujących.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.121131
PDF (English)

Bibliografia

ABB. (2018). ABB Group official website [online, accessed: 2018-03-12]. Retrieved from: http://www.new.abb.com.
Zobacz w Google Scholar

Bauer, W. (ed.), Bender, M., Braun, M., Rally, P., Scholtz, O. (2016). Lightweight robots in manual assesmbly – best to start simply!. Stuttgart: Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO.
Zobacz w Google Scholar

DPCCars. (2017). BMW Factory humans and robots work togeter at Dingolfing Plant [online, accessed: 2018-03-12]. Retrieved from: http://www.youtube.com/watch?v=Dm3Nyb2lCvs.
Zobacz w Google Scholar

FANUC. (2017). Promotion materials [online, accessed: 2018-03-12]. Retrieved from: www.youtube.com/watch?v=tlgKsTMmywk.
Zobacz w Google Scholar

FANUC. (2018). FANUC official website [online, accessed: 2018-03-12]. Retrieved from: www.fanuc.eu.
Zobacz w Google Scholar

Fast-Berglund, Å., Palmkvist, F., Nyqvist, P., Ekered, S., Åkerman, M. (2016). Evaluating cobots for final assembly. Procedia CIRP, 44, 175–180. DOI: 10.1016/j.procir.2016.02.114.
Zobacz w Google Scholar

Gopinath, V., Oreb, F., Johansen, K. (2017). Safe Assembly Cell Layout through risk assessment—an application with hand guided industrial robot. Procedia CIRP, 63, 430–435. DOI: 10.1016/j.procir.2017.03.160.
Zobacz w Google Scholar

Grahn, S., Langbeck, B., Johansen, K., Backman, B. (2016). Potential advantages using large anthropomorphic robots in human-robot collaborative, hand guided assembly. Procedia CIRP, 44: 281–286. DOI: 10.1016/j.procir.2016.02.036.
Zobacz w Google Scholar

Hull, T., Minarcin, M. A. (2016). Considerations in collaborative robot system designs and safeguarding. SAE International, 9(3), 545–551.
Zobacz w Google Scholar

ISO. (2016). ISO/TS 15066:2016: Robots and robotic devices—Collaborative robots. Geneva: International Organization for Standardization.
Zobacz w Google Scholar

Kujawińska, A., Vogt, K., Diering, M., Rogalewicz, M., Waigaonkar, S. D. (2018). Organization of visual inspection and its impact on the effectiveness of inspection. In: A. Hamrol, O. Ciszak, S. Legutko, M. Jurczyk (eds.). Advances in manufacturing: Lecture notes in mechanical engineering (pp. 899–909). Cham: Springer Ingternational Publishing. ISBN 9783319686196. DOI: 10.1007/978-3-319-68619-6_87
Zobacz w Google Scholar

KUKA. (2017). Promotion materials [online, accessed: 2018-03-12]. Retrieved from: www.youtube.com/watch?v=OxNC8yvsZ6s.
Zobacz w Google Scholar

KUKA. (2018a). First HRC system at BMW Group’s Dingolfing Plant [online, accessed: 2018-03-12]. Retrieved from: http://www.kuka.com/en-us/industries/solutions-database/2017/06/solution-systems-bmw-dingolfing.
Zobacz w Google Scholar

KUKA. (2018b). KUKA official website [online, accessed: 2018-03-12]. Retrieved from: www.kuka.com.
Zobacz w Google Scholar

Müller, R., Vette, M., Mailahn, O. (2016). Process-oriented task assignment for assembly processes with human-robot interaction. Procedia CIRP, 44, 210–215. DOI: 10.1016/j.procir.2016.02.080.
Zobacz w Google Scholar

Müller, R., Vette, M., Scholer, M. (2014). Inspector Robot—a new collaborative testing system designed for the automotive final assembly line. Procedia CIRP, 23, 59–64. DOI: 10.1016/j.procir.2014.10.093.
Zobacz w Google Scholar

Patalas-Maliszewska, J., Kłos, S. (2018). An intelligent system for core-competence identification for Industry 4.0 based on research results from German and Polish manufacturing companies. In: A. Burduk, D. Mazurkiewicz (eds.). Intelligent systems in production engineering and maintenance – ISPEM 2017 (pp. 131–139). Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783319644646. DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_13.
Zobacz w Google Scholar

Ranza, F., Hummela, V., Sihnb W. (2017). Capability-based task allocation in human-robot collaboration. Procedia Manufacturing, 9, 182–189. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.04.011.
Zobacz w Google Scholar

Schröter, D., Jaschewski, D., Kuhrke, B., Verl, A. (2016). Methodology to identify applications for collaborative robots in powertrain assembly. Procedia CIRP, 55, 12–17. DOI: 10.1016/j.procir.2016.08.015.
Zobacz w Google Scholar

TUV Austria. (2017). Safety in Human-Robot Collaboration [online; accessed: 2018-03-12]. Vienna: TÜV Austria Holding AG, Fraunhofer Austria Research, Joanneum Research. Retrieved from: www.tuvat.asia.
Zobacz w Google Scholar

UR. (2009–2015). User manual UR 10/CB3: Version 31: Original Instructions [online, accessed: 2018-03-12]. Universal Robots. Retrieved from: http://fab.cba.mit.edu/content/tools/universal_robot_arms/ur10_user_manual_en_global.pdf.
Zobacz w Google Scholar

UR. (2018). Universal Robots official website [online, accessed: 2018-03-12]. Retrieved from: www.universal-robots.com.
Zobacz w Google Scholar

Varela, M. R. L., Trojanowska, J., Carmo-Silva, S., Costa, N. M. L., Machado J. (2017). Comparative simulation study of production scheduling in the hybrid and the parallel flow. Management and Production Engineering Review, 8(2), 69–80. DOI:10.1515/mper-2017-0019.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne