„Osamotnienie” lidera organizacji nonprofit: porównanie z organizacjami nastawionymi na zysk i z organizacjami publicznymi
pdf (English)

Słowa kluczowe

liderzy
organizacje non profit
podejmowanie decyzji
realizacja zadań
różnice międzysektorowe

Jak cytować

BortnowskaH., & SeilerB. (2021). „Osamotnienie” lidera organizacji nonprofit: porównanie z organizacjami nastawionymi na zysk i z organizacjami publicznymi. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 89-98. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.8998

Abstrakt

Liderzy organizacji non profit stają w obliczu problemów związanych z delegowaniem zadań i egzekwowaniem ich wykonania. Mają oni ograniczone możliwości wpływania na pracowników, którzy przeważnie są wolontariuszami. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
Czy liderzy polskich nonprofitów czują się osamotnieni w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań?
Czy istnieją różnice między organizacjami non profit, for-profit i publicznymi w zakresie tego, kto podejmuje w nich decyzje? Czy istnieją różnice między organizacjami non profit, for-profit i publicznymi w zakresie tego, kto realizuje w nich zadania? W badaniach ankietowych wzięło udział łącznie 315 celowo dobranych respondentów: 105 liderów oraz 210 pracowników niepełniących funkcji kierowniczych (odpowiednio: po 35 oraz po 70 z każdego typu organizacji). W artykule zaprezentowano wyniki analizy wypowiedzi liderów. Zastosowano test Kruskala-Wallisa celem identyfikacji ewentualnych różnic międzysektorowych. Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do wniosku, że w polskich organizacjach non profit istotna część liderów czuje się osamotniona i pozostawiona sama z problemami dotyczącymi funkcjonowania organizacji. Muszą oni w znacznym stopniu samodzielnie podejmować decyzje i wykonywać zadania, ponieważ nikt z personelu ich w tym nie wspiera lub czynią to nieliczni. Analiza porównawcza wykazała, że w przypadku organizacji non profit problem ten jest powszechniejszy niż w organizacjach for-profit i publicznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.8998
pdf (English)

Bibliografia

Adamiak, P., Charycka, B., Gumkowska, M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badania. Warszawa: Stowarzyszenie Klon / Jawor. ISBN 9788362310678.
Zobacz w Google Scholar

Almond, S., Kendall, J. (2000). Paid employment in the self-defined voluntary sector in the late 1990s: An initial description of patterns and trends. Civil Society Working Paper 7. London: London School of Economics [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: http://eprints.lse.ac.uk/29038/1/CSWP_7_final.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Anheier, H. K. (2005). Nonprofit organizations: Theory, management, policy. London and New York: Routledge. ISBN 020350092X.
Zobacz w Google Scholar

Baluch, A. M. (2012). Human resource management in nonprofit organizations. New York: Routledge. ISBN 9780415896177.
Zobacz w Google Scholar

Bogacz-Wojtanowska, E. (2009). Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych. In: E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza (eds.). Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych (pp. 81–95). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. ISBN 9788389817747.
Zobacz w Google Scholar

Borzaga, C., Tortia, E. (2006). Worker motivations, job satisfaction, and loyalty in public and nonprofit social services. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35(2), 225–248.
Zobacz w Google Scholar

Briggs, E., Peterson, M., Gregory, G. (2010). Toward a better understanding of volunteering for nonprofit organizations: Explaining volunteers’ pro-social attitudes. Journal of Macromarketing, 30(1), 61–76.
Zobacz w Google Scholar

Burke, R. J., Cooper, C. L. (2012). Human resource management in the nonprofit sector: Passion, purpose and professionalism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 9780857937292.
Zobacz w Google Scholar

Charycka, B., Gumkowska, M., Arczewska, M. (2020). Zatrudnienie. Problemy personelu organizacji pozarządowych z perspektywy pracowniczej. Warszawa: Stowarzyszenie Klon / Jawor [online, accessed: 2019-11-10]. Retrieved from: https://api.ngo.pl/media/get/137381.
Zobacz w Google Scholar

Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1516–1530.
Zobacz w Google Scholar

Cypryańska-Nezlek, M. (2020). Raport z badania. Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych [online, accessed: 2020-09-16]. Retrieved from: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20z%20badania%20Marzena%20Cyprya%C5%84skaNezlek_0.pdf.
Zobacz w Google Scholar

De Hoogh, A. H., Hartog, D., Koopman, P., Thierry, H., Berg, P., Weide, J. V., Wilderom, C. (2005). Leader motives, charismatic leadership and subordinates’ work attitude in the profit and voluntary sector, The Leadership Quarterly, 16(1), 17–38.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. (1990). Managing the nonprofit organization. New York: Harper-Collin. ISBN 9780060851149.
Zobacz w Google Scholar

Egri, C. P., Herman, S. (2000). Leadership in the North American environmental sector: values, leadership styles, and contexts of environmental leaders and their organizations. The Academy of Management Journal, 43(4), 571–604.
Zobacz w Google Scholar

Farmer, S. M., Fedor, D. B. (1999). Volunteer participation and withdrawal: A psychological contract perspective on the role of expectations and organizational support. Nonprofit Management and Leadership, 9, 349–367.
Zobacz w Google Scholar

Frumkin, P. (2002). On being nonprofit. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 9780674018358.
Zobacz w Google Scholar

Goulet, L. R., Frank, M. L. (2002). Organizational commitment across three sectors: Public, non-profit, and for-profit. Public Personnel Management, 31, 201–210.
Zobacz w Google Scholar

Horton-Smith, D. (1981). Altruism, volunteers and volunteerism. Journal of Voluntary Action Research, 10, 21–36.
Zobacz w Google Scholar

Hudson, M. (1999). Managing without profit: The art of managing third-sector organizations. London: Penguin. ISBN 9780140269536.
Zobacz w Google Scholar

Jager U., Kreutzer K., Beyes T. (2009). Balancing acts: NPO-leadership and volunteering. Financial Accountability & Management, 25(1), 79–97.
Zobacz w Google Scholar

Laczo, R. M., Hanisch, K. A. (1999). An examination of behavioral families of organizational withdrawal in volunteer workers and paid employees. Human Resource Management Review, 9(4), 453–477.
Zobacz w Google Scholar

Liao-Troth, M. A. (2003). Attitude differences between paid workers and volunteers. Nonprofit Management & Leadership, 11(4), 423–442.
Zobacz w Google Scholar

Lyons, S. T., Duxbury, L. E., Higgins, C. A. (2006). Comparison of the values and commitment of private sector, public sector, and parapublic sector employees. Public Administration Review, 66(4), 605–618.
Zobacz w Google Scholar

Mirabella, R. M., Wish, N. B. (2000). The “best place” debate. Public Administration Review, 60(3), 219–229.
Zobacz w Google Scholar

Neck, C. P., Ashcraft, R. F., Van Sandt, C. V. (1998). Employee self-leadership: Enhancing the effectiveness of nonprofits. International Journal of Organization Theory & Behavior, 1(4), 521–551.
Zobacz w Google Scholar

Ostertagová, E., Ostertag, O., Kováč, J. (2014). Methodology and application of the Kruskal-Wallis test. Applied Mechanics and Materials, 611, 115–120.
Zobacz w Google Scholar

Pearce, J. L. (1993). Volunteers: The organizational behavior of unpaid workers. Series: People and organizations. London: Routledge. ISBN 9780415094276.
Zobacz w Google Scholar

Pynes, J. E. (2013). Human resources management for public and nonprofit organizations. San Francisco: Jossey Bass. ISBN 9781118398623.
Zobacz w Google Scholar

Rierson, B., Miller, P. (2006). A question of leadership: What lessons can the corporate sector learn from the nonprofit sector about relational leadership—being in touch with the inter and intrarelationships that affect and influence an organization? Leadership in Action, 26, 12–13.
Zobacz w Google Scholar

Rothschild, J., Milofsky, C. (2006). The centrality of values, passions, and ethics in the nonprofit sector. Nonprofit Management and Leadership, 17(2), 137–143.
Zobacz w Google Scholar

Rowe, W. G. (2014). Is nonprofit leadership different from business or government leadership? Journal of Nonprofit Education and Leadership, 4(2), 86–91.
Zobacz w Google Scholar

Rowold, J., Borgmann, L., Bormann, K. (2014). Which leadership constructs are important for predicting job satisfaction, affective commitment, and perceived job performance in profit versus nonprofit organizations? Nonprofit Management & Leadership, 25(2), 147–164.
Zobacz w Google Scholar

Salamon, L. M., Anheier, H. K. (1997). Defining the nonprofit sector: A cross-national analysis. Manchester and New York: Manchester University Press. ISBN 9780719049026.
Zobacz w Google Scholar

Saxton, G. D. (2005). The participatory revolution in nonprofit management. The Public Manager, 34, 34–39.
Zobacz w Google Scholar

Schepers, C., De Gieter, S., Pepermans, R., Du Bois, C., Caers, R., Jegers, M. (2005). How are employees of the nonprofit sector motivated? A research need. Nonprofit Management & Leadership, 16, 191–208.
Zobacz w Google Scholar

Shye, S. (2010). The motivation to volunteer: A systemic quality of life theory. Social Indicators Research, 98(2), 183–200.
Zobacz w Google Scholar

Sokolowski, S. W. (1996). Show me the way to the next worthy deed: Towards a microstructural theory of volunteering and giving. Voluntas, 7(3), 259–278.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, J., Łychmus, P., Bortnowska, H. (2018). Bierność członków organizacji non profit jako przyczynek do badań nad ich satysfakcją i oczekiwaniami (studium przypadku). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(12/2), 203–217.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, J., Seiler, B., Bortnowska, H. (2017). Motivation of management students to engage in volunteeringn (in the light of research results). Management, 21(1), 179–190.
Zobacz w Google Scholar

Stukas, A. A., Snyder, M., Clary, E. G. (2016). Understanding and encouraging volunteerism and community involvement. The Journal of Social Psychology, 156(3), 243–255.
Zobacz w Google Scholar

Suarez, D. F. (2009). Street credentials and management backgrounds: Careers of nonprofit executives in an evolving sector. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39(4), 696–716.
Zobacz w Google Scholar

Tschirhart, M., Reed, K. K., Freeman, S. J., Anker, A. L. (2008). Is the grass greener? Sector shifting and choice of sector by MPA and MBA graduates. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 37(4), 668–688.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. (ed.). Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN [online, accessed: 2019-11-16]. Retrieved from: https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=35345.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne