„Osamotnienie” lidera organizacji nonprofit: porównanie z organizacjami nastawionymi na zysk i z organizacjami publicznymi
pdf (English)

Słowa kluczowe

liderzy
organizacje non profit
podejmowanie decyzji
realizacja zadań
różnice międzysektorowe

Jak cytować

BortnowskaH., & SeilerB. (2021). „Osamotnienie” lidera organizacji nonprofit: porównanie z organizacjami nastawionymi na zysk i z organizacjami publicznymi. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 89-98. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.8998

Abstrakt

Liderzy organizacji non profit stają w obliczu problemów związanych z delegowaniem zadań i egzekwowaniem ich wykonania. Mają oni ograniczone możliwości wpływania na pracowników, którzy przeważnie są wolontariuszami. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
Czy liderzy polskich nonprofitów czują się osamotnieni w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań?
Czy istnieją różnice między organizacjami non profit, for-profit i publicznymi w zakresie tego, kto podejmuje
w nich decyzje? Czy istnieją różnice między organizacjami non profit, for-profit i publicznymi w zakresie
tego, kto realizuje w nich zadania? W badaniach ankietowych wzięło udział łącznie 315 celowo dobranych respondentów: 105 liderów oraz 210 pracowników niepełniących funkcji kierowniczych (odpowiednio: po
35 oraz po 70 z każdego typu organizacji). W artykule zaprezentowano wyniki analizy wypowiedzi liderów.
Zastosowano test Kruskala-Wallisa celem identyfikacji ewentualnych różnic międzysektorowych. Wyniki
przeprowadzonych badań upoważniają do wniosku, że w polskich organizacjach non profit istotna część
liderów czuje się osamotniona i pozostawiona sama z problemami dotyczącymi funkcjonowania organizacji.
Muszą oni w znacznym stopniu samodzielnie podejmować decyzje i wykonywać zadania, ponieważ nikt
z personelu ich w tym nie wspiera lub czynią to nieliczni. Analiza porównawcza wykazała, że w przypadku organizacji non profit problem ten jest powszechniejszy niż w organizacjach for-profit i publicznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.8998
pdf (English)

Bibliografia

Adamiak, P., Charycka, B., Gumkowska, M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce
Zobacz w Google Scholar

Raport z badania. Warszawa: Stowarzyszenie Klon / Jawor. ISBN 9788362310678.
Zobacz w Google Scholar

Almond, S., Kendall, J. (2000). Paid employment in the self-defined voluntary sector in the late 1990s: An
Zobacz w Google Scholar

initial description of patterns and trends. Civil Society Working Paper 7. London: London School of Economics
Zobacz w Google Scholar

[online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: http://eprints.lse.ac.uk/29038/1/CSWP_7_final.
Zobacz w Google Scholar

pdf.
Zobacz w Google Scholar

Anheier, H. K. (2005). Nonprofit organizations: Theory, management, policy. London and New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

ISBN 020350092X.
Zobacz w Google Scholar

Baluch, A. M. (2012). Human resource management in nonprofit organizations. New York: Routledge. ISBN
Zobacz w Google Scholar


Zobacz w Google Scholar

Bogacz-Wojtanowska, E. (2009). Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych. In: E. Bogacz-Wojtanowska,
Zobacz w Google Scholar

M. Rymsza (eds.). Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
Zobacz w Google Scholar

(pp. 81–95). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. ISBN 9788389817747.
Zobacz w Google Scholar

Borzaga, C., Tortia, E. (2006). Worker motivations, job satisfaction, and loyalty in public and nonprofit social
Zobacz w Google Scholar

services. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35(2), 225–248.
Zobacz w Google Scholar

Briggs, E., Peterson, M., Gregory, G. (2010). Toward a better understanding of volunteering for nonprofit organizations:
Zobacz w Google Scholar

Explaining volunteers’ pro-social attitudes. Journal of Macromarketing, 30(1), 61–76.
Zobacz w Google Scholar

Burke, R. J., Cooper, C. L. (2012). Human resource management in the nonprofit sector: Passion, purpose
Zobacz w Google Scholar

and professionalism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 9780857937292.
Zobacz w Google Scholar

Charycka, B., Gumkowska, M., Arczewska, M. (2020). Zatrudnienie. Problemy personelu organizacji pozarządowych
Zobacz w Google Scholar

z perspektywy pracowniczej. Warszawa: Stowarzyszenie Klon / Jawor [online, accessed:
Zobacz w Google Scholar

-11-10]. Retrieved from: https://api.ngo.pl/media/get/137381.
Zobacz w Google Scholar

Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J. (1998). Understanding and assessing
Zobacz w Google Scholar

the motivations of volunteers: A functional approach. Journal of Personality and Social Psychology,
Zobacz w Google Scholar

, 1516–1530.
Zobacz w Google Scholar

Cypryańska-Nezlek, M. (2020). Raport z badania. Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach
Zobacz w Google Scholar

społecznych [online, accessed: 2020-09-16]. Retrieved from: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/
Zobacz w Google Scholar

files/Raport%20z%20badania%20Marzena%20Cyprya%C5%84ska-Nezlek_0.pdf.
Zobacz w Google Scholar

De Hoogh, A. H., Hartog, D., Koopman, P., Thierry, H., Berg, P., Weide, J. V., Wilderom, C. (2005). Leader
Zobacz w Google Scholar

motives, charismatic leadership and subordinates’ work attitude in the profit and voluntary sector, The
Zobacz w Google Scholar

Leadership Quarterly, 16(1), 17–38.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. (1990). Managing the nonprofit organization. New York: Harper-Collin. ISBN 9780060851149.
Zobacz w Google Scholar

Egri, C. P., Herman, S. (2000). Leadership in the North American environmental sector: values, leadership
Zobacz w Google Scholar

styles, and contexts of environmental leaders and their organizations. The Academy of Management Journal,
Zobacz w Google Scholar

(4), 571–604.
Zobacz w Google Scholar

Farmer, S. M., Fedor, D. B. (1999). Volunteer participation and withdrawal: A psychological contract perspective
Zobacz w Google Scholar

on the role of expectations and organizational support. Nonprofit Management and Leadership, 9, 349–367.
Zobacz w Google Scholar

Frumkin, P. (2002). On being nonprofit. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 9780674018358.
Zobacz w Google Scholar

Goulet, L. R., Frank, M. L. (2002). Organizational commitment across three sectors: Public, non-profit, and
Zobacz w Google Scholar

for-profit. Public Personnel Management, 31, 201–210.
Zobacz w Google Scholar

Horton-Smith, D. (1981). Altruism, volunteers and volunteerism. Journal of Voluntary Action Research, 10,
Zobacz w Google Scholar

–36.
Zobacz w Google Scholar

Hudson, M. (1999). Managing without profit: The art of managing third-sector organizations. London: Penguin.
Zobacz w Google Scholar

ISBN 9780140269536.
Zobacz w Google Scholar

Jager U., Kreutzer K., Beyes T. (2009). Balancing acts: NPO-leadership and volunteering. Financial Accountability
Zobacz w Google Scholar

& Management, 25(1), 79–97.
Zobacz w Google Scholar

Laczo, R. M., Hanisch, K. A. (1999). An examination of behavioral families of organizational withdrawal in
Zobacz w Google Scholar

volunteer workers and paid employees. Human Resource Management Review, 9(4), 453–477.
Zobacz w Google Scholar

Liao-Troth, M. A. (2003). Attitude differences between paid workers and volunteers. Nonprofit Management
Zobacz w Google Scholar

& Leadership, 11(4), 423–442.
Zobacz w Google Scholar

Lyons, S. T., Duxbury, L. E., Higgins, C. A. (2006). Comparison of the values and commitment of private
Zobacz w Google Scholar

sector, public sector, and parapublic sector employees. Public Administration Review, 66(4), 605–618.
Zobacz w Google Scholar

Mirabella, R. M., Wish, N. B. (2000). The “best place” debate. Public Administration Review, 60(3), 219–
Zobacz w Google Scholar


Zobacz w Google Scholar

Neck, C. P., Ashcraft, R. F., Van Sandt, C. V. (1998). Employee self-leadership: Enhancing the effectiveness
Zobacz w Google Scholar

of nonprofits. International Journal of Organization Theory & Behavior, 1(4), 521–551.
Zobacz w Google Scholar

Ostertagová, E., Ostertag, O., Kováč, J. (2014). Methodology and application of the Kruskal-Wallis test. Applied
Zobacz w Google Scholar

Mechanics and Materials, 611, 115–120.
Zobacz w Google Scholar

Pearce, J. L. (1993). Volunteers: The organizational behavior of unpaid workers. Series: People and organizations.
Zobacz w Google Scholar

London: Routledge. ISBN 9780415094276.
Zobacz w Google Scholar

Pynes, J. E. (2013). Human resources management for public and nonprofit organizations. San Francisco:
Zobacz w Google Scholar

Jossey Bass. ISBN 9781118398623.
Zobacz w Google Scholar

Rierson, B., Miller, P. (2006). A question of leadership: What lessons can the corporate sector learn from the
Zobacz w Google Scholar

nonprofit sector about relational leadership—being in touch with the inter and intrarelationships that affect
Zobacz w Google Scholar

and influence an organization? Leadership in Action, 26, 12–13.
Zobacz w Google Scholar

Rothschild, J., Milofsky, C. (2006). The centrality of values, passions, and ethics in the nonprofit sector. Nonprofit
Zobacz w Google Scholar

Management and Leadership, 17(2), 137–143.
Zobacz w Google Scholar

Rowe, W. G. (2014). Is nonprofit leadership different from business or government leadership? Journal of
Zobacz w Google Scholar

Nonprofit Education and Leadership, 4(2), 86–91.
Zobacz w Google Scholar

Rowold, J., Borgmann, L., Bormann, K. (2014). Which leadership constructs are important for predicting job
Zobacz w Google Scholar

satisfaction, affective commitment, and perceived job performance in profit versus nonprofit organizations?
Zobacz w Google Scholar

Nonprofit Management & Leadership, 25(2), 147–164.
Zobacz w Google Scholar

Salamon, L. M., Anheier, H. K. (1997). Defining the nonprofit sector: A cross-national analysis. Manchester
Zobacz w Google Scholar

and New York: Manchester University Press. ISBN 9780719049026.
Zobacz w Google Scholar

Saxton, G. D. (2005). The participatory revolution in nonprofit management. The Public Manager, 34, 34–39.
Zobacz w Google Scholar

Schepers, C., De Gieter, S., Pepermans, R., Du Bois, C., Caers, R., Jegers, M. (2005). How are employees
Zobacz w Google Scholar

of the nonprofit sector motivated? A research need. Nonprofit Management & Leadership, 16, 191–208.
Zobacz w Google Scholar

Shye, S. (2010). The motivation to volunteer: A systemic quality of life theory. Social Indicators Research,
Zobacz w Google Scholar

(2), 183–200.
Zobacz w Google Scholar

Sokolowski, S. W. (1996). Show me the way to the next worthy deed: Towards a microstructural theory of
Zobacz w Google Scholar

volunteering and giving. Voluntas, 7(3), 259–278.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, J., Łychmus, P., Bortnowska, H. (2018). Bierność członków organizacji non profit jako przyczynek
Zobacz w Google Scholar

do badań nad ich satysfakcją i oczekiwaniami (studium przypadku). Przedsiębiorczość i Zarządzanie,
Zobacz w Google Scholar

(12/2), 203–217.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, J., Seiler, B., Bortnowska, H. (2017). Motivation of management students to engage in volunteering
Zobacz w Google Scholar

(in the light of research results). Management, 21(1), 179–190.
Zobacz w Google Scholar

Stukas, A. A., Snyder, M., Clary, E. G. (2016). Understanding and encouraging volunteerism and community
Zobacz w Google Scholar

involvement. The Journal of Social Psychology, 156(3), 243–255.
Zobacz w Google Scholar

Suarez, D. F. (2009). Street credentials and management backgrounds: Careers of nonprofit executives in an
Zobacz w Google Scholar

evolving sector. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39(4), 696–716.
Zobacz w Google Scholar

Tschirhart, M., Reed, K. K., Freeman, S. J., Anker, A. L. (2008). Is the grass greener? Sector shifting and
Zobacz w Google Scholar

choice of sector by MPA and MBA graduates. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 37(4), 668–688.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. (ed.). Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN [online, accessed: 2019-11-16].
Zobacz w Google Scholar

Retrieved from: https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=35345.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne