Związek między sportem a wynikami finansowymi w czołowych europejskich klubach piłkarskich
pdf (English)

Słowa kluczowe

wynik finansowy
koszty operacyjne
wartość rynkowa
koszty wynagrodzeń
wynik sportowy

Jak cytować

Leksowski Łukasz. (2021). Związek między sportem a wynikami finansowymi w czołowych europejskich klubach piłkarskich. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 41-59. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.4159

Abstrakt

 Liga Mistrzów to od kilkudziesięciu lat najbardziej elitarne rozgrywki piłkarskie w Europie. Osiąganie
sukcesów sportowych znacznie ułatwiają klubom piłkarskim uczestniczącym w rozgrywkach Ligi Mistrzów bardzo dobre wyniki finansowe, które pozwalają przeznaczać niemałe kwoty na zakup piłkarzy i na ich wynagrodzenia. Łączna wartość rynkowa piłkarzy znajdujących się w składzie niektórych drużyn przekroczyła w sezonie 2018/2019 1 miliard euro. W artykule został zweryfikowany związek między wynikami finansowymi a wynikami sportowymi w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych w sezonach 2014/2015– 2018/2019. Za pomocą opracowanego przez autora modelu została zweryfikowana efektywność klubów piłkarskich będących przedmiotem badania. Ponadto przedstawiona została dynamika zmian zysków, wydatków na wynagrodzenia i działalność operacyjną, a także wartości rynkowej wybranych europejskich klubów piłkarskich. Wyniki analizy pozwoliły na wskazanie klubów piłkarskich, których działalność charakteryzuje się najwyższą efektywnością. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że zarówno wartość rynkowa piłkarzy, jak i wydatki na ich wynagrodzenia miały znaczący, pozytywny wpływ na wyniki sportowe. Wśród czołowych europejskich klubów piłkarskich można jednak wyróżnić takie, które funkcjonowały zdecydowanie skuteczniej niż ich rynkowi konkurenci. Sukcesy sportowe przyczyniają się do zwiększenia wartości rynkowej piłkarzy, ale wiążą się także z koniecznością przeznaczenia większych kwot na wynagrodzenia zawodników.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.4159
pdf (English)

Bibliografia

Barajas, A., Fernández-Jardón, C., Crolley, L. (2007). Does sports performance influence revenues and economic
Zobacz w Google Scholar

results in Spanish football? SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.986365.
Zobacz w Google Scholar

Barajas, A., Rodríguez, P. (2010). Spanish football clubs finances: Crisis and player salaries. International
Zobacz w Google Scholar

Journal of Sport Finance, 5, 52–66.
Zobacz w Google Scholar

Baur, D., McKeating, C. (2009). The benefits of financial markets: A case study of European football clubs.
Zobacz w Google Scholar

SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.1333532.
Zobacz w Google Scholar

Beck, N., Meyer, M. (2012). Modeling team performance. Empirical Economics, 43, 335–356. DOI: 10.1007/
Zobacz w Google Scholar

s00181-011-0463-2.
Zobacz w Google Scholar

Carmichael, F., McHale, I., Dennis T. (2011). Maintaining market position: Team performance, revenue and
Zobacz w Google Scholar

wage expenditure in the English Premier League. Bulletin of Economic Research, 63(4), 464–497. DOI:
Zobacz w Google Scholar

1111/j.1467-8586.2009.00340.x.
Zobacz w Google Scholar

Footballbenchmark. (2021). [online, accessed: 2021-04-01]. Retrieved from: www.footballbenchmark.com.
Zobacz w Google Scholar

Frick, B., Simmons, R. (2007). The impact of managerial quality on organizational performance: Evidence
Zobacz w Google Scholar

from German soccer. Working Paper Series, 29(7), 593–600. DOI: 10.1002/mde.1431.
Zobacz w Google Scholar

García-Sánchez, I. M. (2007). Efficiency and effectiveness of Spanish football teams: A three stage DEA-approach.
Zobacz w Google Scholar

Central European Journal of Operations Research, 15(1), 21–45. DOI: 10.1007/s10100-006-0017-4.
Zobacz w Google Scholar

Guzman, I., Morrow, S. (2007). Measuring efficiency and productivity in professional football teams: Evidence
Zobacz w Google Scholar

from the English Premier League. Central European Journal of Operations Research, 15, 309–
Zobacz w Google Scholar

DOI: 10.1007/s10100-007-0034-y.
Zobacz w Google Scholar

Haas, D. J. (2003). Productive efficiency of English football teams—a DEA Approach. Managerial and Decision
Zobacz w Google Scholar

Economics, 24(5), 403–410. DOI: 10.1002/mde.1105.
Zobacz w Google Scholar

Halkos, G., Tzeremes, N. (2011). A non-parametric analysis of the efficiency of the top European football
Zobacz w Google Scholar

clubs. MPRA Paper, 31173.
Zobacz w Google Scholar

Jardin, M. (2009). Efficiency of French football clubs and its dynamics. MPRA Paper, 19828.
Zobacz w Google Scholar

Kern, M., Süssmuth, B. (2009). Managerial efficiency in German top league soccer. German Economic Review,
Zobacz w Google Scholar

(4), 485–506. DOI: 10.1111/j.1468-0475.2005.00143.x.
Zobacz w Google Scholar

Kulikova, L., Goshunova, A. V. (2013). Measuring efficiency of professional football club in contemporary researches,
Zobacz w Google Scholar

World Applied Sciences Journal, 25(2), 247–257. DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.25.02.13307.
Zobacz w Google Scholar

McNamara, P., Peck, S., Sasson, A. (2011). Competing business model, value creation and appropriation in
Zobacz w Google Scholar

English football League. Long Range Planning, 46(6). DOI: 10.1016/j.lrp.2011.10.002.
Zobacz w Google Scholar

Pyatunin, A., Vishnyakova, A., Sherstneva, N., Mironova, S., Dneprov, S., Grabozdin, Y. (2016). The economic
Zobacz w Google Scholar

efficiency of European Football Clubs—Data Envelopment Analysis (DEA) Approach. International
Zobacz w Google Scholar

Journal of Environmental and Science Education, 11(15), 7515–7534.
Zobacz w Google Scholar

Samagaio, A., Couto, E., Caiado, J. (2009). Sporting, financial and stock market performance in English football:
Zobacz w Google Scholar

An empirical analysis of structural relationships. CEMAPRE Working Papers, 0906.
Zobacz w Google Scholar

Sánchez, L., Barajas, A., Sánchez-Fernández, P. (2020). Profits may lead teams to lose matches, but scoring
Zobacz w Google Scholar

goals does not lead to profit. European Research on Management and Business Economics, 26(1), 1–54.
Zobacz w Google Scholar

DOI: 10.1016/j.iedeen.2019.12.007.
Zobacz w Google Scholar

Solberg, H., Haugen, K. (2009). European club football: Why enormous revenues are not enough? Sport in
Zobacz w Google Scholar

Society, 13(2), 329–343. DOI: 10.1080/17430430903523036.
Zobacz w Google Scholar

Soleimani-Damaneh, J., Hamidi, M., Sajadi, N. (2011). Evaluating the performance of Iranian football teams
Zobacz w Google Scholar

utilizing linear programming. American Journal of Operations Research, 1, 65–72. DOI: 10.4236/
Zobacz w Google Scholar

ajor.2011.12010.
Zobacz w Google Scholar

Tiscini, R., Dello-Strologo, A. (2016). What drives the value of football clubs: An approach based on private
Zobacz w Google Scholar

and socio-emotional benefits. Corporate Ownership and Control, 1. DOI: 10.22495/cocv14i1c4art14.
Zobacz w Google Scholar

Transfermarkt. (2021). [online, accessed: 2021-04-01]. Retrieved from: https://www.transfermarkt.de/.
Zobacz w Google Scholar

UEFA. (2021). [online, accessed: 2021-04-01]. Retrieved from: https://www.uefa.com/.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne