FabLabs jako lokalne inkubatory przedsiębiorczości na przykładzie Krakowa
pdf (English)

Słowa kluczowe

ekspansywność
innowacyjność
kreatywność
społeczeństwo
układy lokalne

Jak cytować

SalaK. (2021). FabLabs jako lokalne inkubatory przedsiębiorczości na przykładzie Krakowa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 75-86. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.7586

Abstrakt

Przedsiębiorczość stanowi istotny element współczesnej gospodarki rynkowej. Charakterystycznymi cechami opisującymi nowoczesną przedsiębiorczość są ekspansywność oraz innowacyjność. Ekspansywność określa chęć dorównania najlepszym i stawianie sobie ambitnych celów. Innowacyjność zaś to ciągłe poszukiwanie nowinek i nieustanne udoskonalanie. Funkcjonowanie nowoczesnych miejsc takich jak FabLaby wpisuje się w charakterystykę współczesnej przedsiębiorczości. Celem naukowym niniejszej publikacji jest przedstawienie instytucji FabLabów jako społecznych i jednocześnie innowacyjnych organizacji katalizujących przedsiębiorczość w obszarach miejskich. W artykule poddano szczegółowej analizie krakowskie środowisko FabLabów. Metody badawcze zastosowane w artykule to: krytyka piśmiennicza, analiza danych zastanych i wywiad. Artykuł powstał dzięki wykorzystaniu zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficznych i kontaktów osobistych z przedstawicielami krakowskich FabLabów. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia FabLab, jego korzeni oraz rozwoju na świecie i w Polsce. Omówiono funkcjonowanie i rolę FabLabów jako ośrodków przedsiębiorczości na terenie Polski. Dogłębnej analizie poddano działalność FabLabów na terenie Krakowa. Teza, jaką postawiono w publikacji, to stwierdzenie, że FabLaby odgrywają istotną rolę społeczno-innowacyjną w kreowaniu zachowań przedsiębiorczych. Wyniki badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę. Na podstawie zgromadzonych danych i uzyskanych informacji wynika jasno, że funkcjonowanie FabLabów na obszarze Krakowa w istotny sposób sprzyja rozwojowi postaw przedsiębiorczych oraz kreowaniu innowacyjności, przy realizowanej jednocześnie funkcji prospołecznej.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.7586
pdf (English)

Bibliografia

Gershenfeld, N. A. (2005). Fab: The coming revolution on your desktop—from personal computers to personal fabrication. New York: Basic Books. ISBN 13: 9780465027453.
Zobacz w Google Scholar

Markoff, J. (2011). M.I.T. Media lab names a new director. The New York Times, 25 April.
Zobacz w Google Scholar

Mikhak, B., Lyon, C., Gorton, T., Gershenfeld, N., Mcennis, C., Taylor, J. (2002). Fab Lab: An alternate model of ICT for development. Development by Design, 2, 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Osunyomi, D., Redlich, T., Buxbaum-Conradi, S., Moritz, M., Wulfsberg, J. P. (2016). Impact of the FabLab ecosystem in the sustainable value creation process. OIDA International Journal of Sustainable Development, Ontario International Development Agency, Canada.
Zobacz w Google Scholar

Tokushima, Y. (2016). Creating an innovative environment with FabLab—case study: Bohol, the Philippines. New Breeze Winter, 28(1), 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Verbelen, Y., Van Belle, D., Tiete, J. (2013). Experimental analysis of small scale PCB manufacturing techniques for FabLabs (PDF). International Journal of Engineering Innovation & Research, 2(2), 134–143.
Zobacz w Google Scholar

Walter-Herrmann, J., Bueching, C. (eds.) (2013). FabLab—of machines, makers and inventors. Bielefeld: Transcript. ISBN 9783837623826.
Zobacz w Google Scholar

Netography:
Zobacz w Google Scholar

Fab Central—Fab Lab—IaaC. Archived from the original on 10 February 2014 [accessed: 2014-01-31].
Zobacz w Google Scholar

http://fab-lab.pl/ [accessed: 2020-09-09].
Zobacz w Google Scholar

http://fablab.wisla.pl/ [accessed: 2020-01-30].
Zobacz w Google Scholar

http://innowacyjnystart.pl/index.php/miejsca-i-spolecznosci/152-fab-lab-malopolska [accessed: 2020-02-07].
Zobacz w Google Scholar

http://off-marina.pl/ [accessed: 2020-11-10].
Zobacz w Google Scholar

http://vigyanashram.com/Default.aspx [accessed: 2020-02-05].
Zobacz w Google Scholar

http://wojciechkarcz.pl/makerspace/ [accessed: 2020-06-13].
Zobacz w Google Scholar

http://www.fabfoundation.org/ [accessed: 2020-02-02].
Zobacz w Google Scholar

http://www.fabfoundation.org/index.php/about-fab-foundation/index.html [accessed: 2020-06-16].
Zobacz w Google Scholar

http://www.fablab24.pl [accessed: 2020-01-20].
Zobacz w Google Scholar

http://zaklad.org/ [accessed: 2020-08-29].
Zobacz w Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/Fab_lab [accessed: 2020-03-30].
Zobacz w Google Scholar

https://fablabkrakow.pl [accessed: 2020-01-22].
Zobacz w Google Scholar

https://hackerspace-krk.pl/ [accessed: 2020-01-15].
Zobacz w Google Scholar

https://hackerspaces.org/ [accessed: 2020-01-13].
Zobacz w Google Scholar

https://innpoland.pl/147267,fab-lab-krakow-inicjatywa-roberta-gryna-o-ktorej-nikt-nie-slyszal [accessed: 2020-01-05].
Zobacz w Google Scholar

https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/makerspace-co-jest/ [accessed: 2020-07-19].
Zobacz w Google Scholar

https://www.dobreprogramy.pl/cyryllo/FabLab-miec-swoje-miejsce-na-hobby,86498.html [accessed: 2020-08-20].
Zobacz w Google Scholar

https://www.dobreprogramy.pl/cyryllo/FabLab-miec-swoje-miejsce-na-hobby,86498.html [accessed: 2018-09-20].
Zobacz w Google Scholar

https://www.fablabmalopolska.pl/ [accessed: 2020-01-30].
Zobacz w Google Scholar

https://www.iwp.com.pl/young_design [accessed: 2020-02-06].
Zobacz w Google Scholar

https://www.marr.pl/ [accessed: 2020-11-22].
Zobacz w Google Scholar

https://www.marr.pl/news/fablab-malopolska-wkrotce-w-krakowie/ [accessed: 2020-12-28].
Zobacz w Google Scholar

https://wytworniakrakow.pl/ [accessed: 2020-01-10].
Zobacz w Google Scholar

https://wytworniakrakow.pl/ [accessed: 2020-01-16].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne