Ergonomia we współczesnej architekturze
Okładka tom 35
PDF

Słowa kluczowe

przestrzeń wspólna w budynku
wygoda
bezpieczeństwo użytkowników
projektowanie architektoniczne

Jak cytować

Krause-BrykalskaK. (2017). Ergonomia we współczesnej architekturze. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 35(3), 121-135. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.121135

Abstrakt

Artykuł stanowi refleksję nad współczesną architekturą w ujęciu rozwiązań ergonomicznych. Analizą objęte będą nieprawidłowości obiektów użyteczności publicznej, takie jak nieprawidłowości związane z oświatą, wydarzeniami kulturalnymi czy handlowe, a w szczególności ich części wspólne: strefa wejściowa – w terenie i w budynku, klatka schodowa, recepcja (pomieszczenia do przyjmowania klientów, sekretariaty, poczekalnie), sanitariat. Są to przestrzenie przeznaczone m.in. dla osób w różnym wieku, o zróżnicowanych możliwościami motorycznymi, znających mniej lub bardziej dany obiekt. Powinny się one charakteryzować dostępnością, czytelnością, a ich rozwiązania nie mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wygodę użytkowników to m.in.: projektant, właściciel (zarządca) i ustawodawca zapewniający wymagania w aktach prawnych. Każdy z tych podmiotów ma na uwadze dobro użytkownika, jednakże nietrudno wprowadzić rozwiązanie, które odbiega od zamierzonych celów. Przykładowo w projekcie architektonicznym, który jest wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym, zajmującym się makroskalą założeń przestrzennych w terenie, łatwo przeoczyć taki detal jak układ płytek w sanitariatach. Istotne jest współgranie nowoczesnych, pięknych rozwiązań z potrzebami psychofizycznymi człowieka. Artykuł jest zestawieniem i analizą wybranych przypadków istniejących nieprawidłowości zaobserwowanych przez autorkę.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.121135
PDF

Bibliografia

Gedliczka, A. (2001). Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej. Warszawa: CIOP. ISBN 8388703382.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz, E., Johnni, P., Thuresson, C. (2005). Projektowanie uniwersalne: Sztokholm miasto dla wszystkich. Warszawa: Integracja. ISBN 8389681013.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2000). Atlas antropometryczny populacji polskiej: dane do projektowania. Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego. ISBN 8390935813.
Zobacz w Google Scholar

Sinnott, R. (1985). Safety and Security in Building Design. New York: VNR. ISBN 0442282125.
Zobacz w Google Scholar

Ujma-Wąsowicz, K. (2005). Ergonomia w architekturze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń dla studentów. Gliwice: Politechnika Śląska. ISBN 8373352597.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki, M. (2010). Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych: pozawzrokowa percepcja przestrzeni. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 9788373483415.
Zobacz w Google Scholar

Złowodzki, M. (2008). O ergonomii i architekturze. Kraków: Politechnika Krakowska. ISBN 9788372424662.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne