Recenzenci artykułów w roczniku 2011

  1. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (Uniwersytet Gdański, Polska)
  2. dr hab. Krzysztof Kaganek (Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Polska)
  3. dr hab. Bogusz Mikuła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
  4. prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański, Polska)
  5. dr hab. Jerzy Potoczny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku, Polska)