Recenzenci artykułów w roczniku 2012

  1. prof. dr hab. Stanisław Belniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  2. dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
  3. dr hab. Marek Cisek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  4. prof. dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  5. prof. dr hab. Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  6. dr hab. Janusz Toruński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  7. prof. dr hab. Tadeusz Wawak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  8. dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)