Recenzenci artykułów w roczniku 2015

 1. prof. dr Sofia Asonitou (Technological Educational Institute of Athens, Grecja)
 2. dr hab. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska, Polska)
 3. prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 4. dr hab. Agnieszka Bitkowska (Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polska)
 5. prof. dr Gabrijela Budimir Šoško (High Business School Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Chorwacja)
 6. prof. dr Krešimir Buntak (University North in Varaždin, Chorwacja)
 7. prof. dr hab. Leopold Ciborowski (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Polska)
 8. dr hab. Marek Cisek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Polska)
 9. prof. dr hab. Janusz Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
 10. dr hab. Janusz Feczko (Politechnika Koszalińska, Polska)
 11. prof. dr hab. Małgorzata Gableta (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 12. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska, Polska)
 13. dr hab. inż.  Iwona Grabarek (Politechnika Warszawska, Polska)
 14. dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 15. dr Krzysztof Hankiewicz (Politechnika Poznańska, Polska)
 16. dr hab. Wojciech Jarecki (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 17. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 18. dr hab. Przemysław Kabalski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 19. prof. dr Androniki Kavoura (Technological Educational Institute of Athens, Grecja)
 20. prof. dr hab. Dorota Kotlorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
 21. prof. dr hab. Edward Kowal (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 22. dr hab. Andrzej Kozina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 23. dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 24. dr hab. Zbigniew Matyjas (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 25. dr hab. Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 26. prof. dr hab. Jerzy Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 27. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 28. dr hab. inż. Halina Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
 29. prof. dr Saša Petar (Politechnic Pula, Chorwacja)
 30. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 31. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska (Wyższa Szkoła  Bankowa W Gdańsku, Polska)
 32. prof. dr hab. Józef Sala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
 33. prof. dr Aljoša Šestanowić (University College Effectus in Zagreb, Chorwacja)
 34. prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek Uniwersytet Maii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 35. dr hab. Maria Smejda (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
 36. dr hab. Agnieszka Sokołowska (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 37. dr hab. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 38. prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk (Politechnika Poznańska, Polska)
 39. dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Polska)