Recenzenci artykułów w roczniku 2016

 1. prof. dr Alina Bǎdulescu (University of Oradea, Rumunia)
 2. prof. Elsa Maria Nunes Barbosa (Polytechnic Institute of Beja, Portugalia)
 3. dr hab. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska, Polska)
 4. prof. dr Gabrijela Budimir Šoško (High Business School Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Chorwacja)
 5. dr hab. Magdalena Florek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 6. dr hab. Iwona Foryś (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 7. dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
 8. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska, Polska)
 9. dr hab. inż.  Iwona Grabarek (Politechnika Warszawska, Polska)
 10. dr hab. inż. Józef Gruszka (Politechnika Poznańska, Polska)
 11. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 12. dr hab. inż. Witold Grzywiński (Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego, Polska)
 13. dr hab. Wojciech Jarecki (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 14. dr hab. Bartosz Jasiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
 15. dr hab. Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska)
 16. prof. dr hab. Edward Kowal (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 17. dr hab. inż. Agnieszka Misztal (Politechnika Poznańska, Polska)
 18. prof. dr Ivars Muzis (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Łotwa)
 19. prof. dr hab. Jerzy Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 20. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 21. dr hab. inż. Halina Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
 22. prof. dr Saša Petar (Politechnic Pula, Chorwacja)
 23. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 24. prof. dr Elisabete Rodrigues (Polytechnics Institute of Portalegre, Portugalia)
 25. dr hab. Edyta Rudawska, (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 26. dr hab. Magdalena Rzemieniak (Politechnika Lubelska, Polska)
 27. dr hab. Małgorzata Sławińska (Politechnika Poznańska, Polska)
 28. dr hab. Agnieszka Sokołowska (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 29. dr hab. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 30. prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk (Politechnika Poznańska, Polska)