Recenzenci artykułów w roczniku 2017

 1. dr hab. inż. Piotr Bartkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 2. dr hab. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska, Polska)
 3. dr hab. Andrzej Borowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 4. prof. dr Gabrijela Budimir Šoško (High Business School Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Chorwacja)
 5. prof. dr Krešimir Buntak (University North in Varaždin, Chorwacja)
 6. dr hab. Jolanta Chluska (Politechnika Częstochowska, Polska)
 7. dr hab. Wiesław Drobek (Politechnika Opolska, Polska)
 8. dr hab. Joanna Działo (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 9. dr hab. Iwona Foryś (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 10. prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska)
 11. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska, Polska)
 12. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 13. dr hab. Marek Grzybowski (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Polska)
 14. dr hab. Witold Grzywiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
 15. dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 16. dr hab. Wojciech Jarecki (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 17. dr hab. Bartosz Jasiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
 18. dr hab. Sławomir Kalinowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
 19. dr hab. Magdalena Knapińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 20. dr hab. Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
 21. dr hab. Agnieszka Misztal (Politechnika Poznańska, Polska)
 22. dr hab. Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 23. prof. dr Ivars Muzis (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Łotwa)
 24. prof. dr hab. Jerzy Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 25. dr hab. Teresa Orzeszko (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 26. dr hab. inż. Halina Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
 27. prof. dr Saša Petar (Politechnic Pula, Chorwacja)
 28. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 29. prof. dr Elisabete Rodrigues (Polytechnics Institute of Portalegre, Portugalia)
 30. dr hab. Edyta Rudawska, (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 31. prof. dr hab. Leszek Rudnicki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska)
 32. prof. dr hab. Jan Siekierski (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
 33. dr hab. Małgorzata Sławińska (Politechnika Poznańska, Polska)
 34. dr hab. Maria Smejda, PhD―Bielsko-Biala School of Finances and Law, Poland
 35. dr hab. Katarzyna Szczepańska (Politechnika Warszawska, Polska)
 36. prof. dr hab. Edwin Tytyk (Politechnika Poznańska, Polska)
 37. prof. dr Fernando Teixeira (Polytechnic Institute of Beja, Portugalia)
 38. dr hab. Mariusz Zieliński (Politechnika Opolska, Polska)