Recenzenci artykułów w roczniku 2018

 1. prof. dr Sofia Asonitou (University of West Attica, Grecja)
 2. dr hab. Agata Balińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
 3. dr hab. Jacek Bendkowski (Politechnika Śląska, Polska)
 4. prof. dr Gabrijela Budimir Šoško (High Business School Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Chorwacja)
 5. dr hab. Marcin Butlewski (Politechnika Poznańska, Polska)
 6. dr hab. Jolanta Chluska (Politechnika Częstochowska, Polska)
 7. dr inż. Grzegorz Dahlke (Politechnika Poznańska, Polska)
 8. dr hab. Wiesław Drobek (Politechnika Opolska, Polska)
 9. dr hab. Joanna Działo (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 10. dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
 11. dr hab. inż. Ewa Górska (Politechnika Warszawska, Polska)
 12. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 13. dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 14. dr hab. Wojciech Jarecki (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 15. dr hab. Bartosz Jasiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
 16. dr hab. Sławomir Kalinowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
 17. dr Wojciech Kozioł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
 18. dr hab. Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
 19. dr hab. Rafał Michalski (Politechnika Wrocławska, Polska)
 20. dr hab. Agnieszka Misztal (Politechnika Poznańska, Polska)
 21. dr hab. Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 22. prof. dr Ivars Muzis (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Łotwa)
 23. prof. dr hab. Jerzy Olszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 24. dr hab. Teresa Orzeszko (Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Polska)
 25. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
 26. prof. dr Saša Petar (Politechnic Pula, Chorwacja)
 27. dr hab. Edyta Rudawska, (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 28. prof. dr hab. Leszek Rudnicki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska)
 29. dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska (Politechnika Poznańska, Polska)
 30. dr hab. Jan Sikora (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 31. dr Varelas Sotirios (Neapolis University Pafos, Cypr)
 32. dr hab. Marzena Stor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
 33. dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 34. prof. dr hab. Edwin Tytyk (Politechnika Poznańska, Polska)
 35. prof. dr hab. Gerhard Wilhelm Weber (Middle East Technical University, Turcja, Politechnika Poznańska, Polska)
 36. doc. dr Dagmar Weberová (Tomas Bata University in Zlín, Czechy)
 37. dr hab. Mariusz Zieliński (Politechnika Opolska, Polska)