Procedura przyjmowania prac do publikacji - schemat