Ocena obciążenia mięśni kończyny górnej podczas użytkowania rękawic ochronnych do ochrony przed nożami ręcznymi
Okładka tom 35
PDF

Słowa kluczowe

rękawice ochronne
obciążenie mięśni
EMG

Jak cytować

TokarskiT., & IrzmańskaE. (2017). Ocena obciążenia mięśni kończyny górnej podczas użytkowania rękawic ochronnych do ochrony przed nożami ręcznymi. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 35(3), 105-119. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.105119

Abstrakt

W przypadku wykonywania przez pracowników czynności zawodowych przy narażeniu rąk na przecięcie i przekłucie nożami ręcznymi ważny jest pewny chwyt oraz odpowiednia wrażliwość dotykowa rąk. Nieprawidłowo dobrane pod względem ergonomicznym rękawice mogą wpływać ujemnie na komfort użytkowania związany z obniżeniem precyzji, wrażliwości dotykowej, siły chwytu i zręczności, co poprzez zwiększone obciążenie mięśni może powodować wzrost wypadkowości w miejscu pracy. Celem autorów artykułu była ocena obciążenia mięśni kończyny górnej podczas użytkowania wybranych wariantów rękawic chroniących przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Rękawice dobrano w zależności od zakresu czynności prac wykonywanych przy rozbiórce mięsa. Obciążenie mięśni badano podczas wykonywania dwóch testów standardowych (test siły ciągnięcia cylindra według PN-EN 1082-2:2002 oraz test zdolności manipulacyjnych na tablicy Purdue Pegboard) i trzech testów opracowanych z uwzględnieniem sposobu wykonywania pracy przez pracowników korzystających z rękawic ochronnych. Użytkowanie rękawic ochronnych nie wpływa znacznie na obciążenie mięśni, jednak ma bardzo duży wpływ na sposób wykonywania pracy. Zmniejszenie parametrów określających sprawność kończyny górnej sięga nawet 250%, czyli sprawność zmniejsza się ponad dwukrotnie. W związku z tym, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przy rozbiorze mięsa, należy uwzględnić mniejszą sprawność ręki podczas wykonywania czynności pracy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.105119
PDF

Bibliografia

Drabek, T., Boucek, C.D., Buffington, C.W. (2010). Wearing the wrong size latex surgical gloves impairs manual dexterity. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 7(3), 152–155.
Zobacz w Google Scholar

Jonsson, B. (1982). Measurement and evaluation of local muscular strain in the shoulder during constrained work. Journal of Human Ergology, 11(1), 73–88.
Zobacz w Google Scholar

Koradecka, D. (red.). (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T. 1 i 2. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy. ISBN 8390174065 (t. 1), 8390174065 (t. 2).
Zobacz w Google Scholar

Kovacs, K., Splittstoesser, R., Maronitis, A., Marras, W.S. (2002). Grip force and muscle activity differences due to glove type. American Industrial Hygiene Association Journal, 63(3), 269–274.
Zobacz w Google Scholar

Nordin, M., Andersson, G.B.J., Pope, M.H. (eds.). (1997). Musculoskeletal Disorders in the Workplace: Principle and Practice. Edinburgh: Elsevier Mosby. ISBN 9780323026222.
Zobacz w Google Scholar

PN-EN 1082-2:2002 Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Część 2: Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.
Zobacz w Google Scholar

Purdue Pegboard Test (2014). User Instruction. Lafayette Instrument.
Zobacz w Google Scholar

Putz-Anderson, V. (ed.). (1988). Cumulative Trauma Disorders: A Manual for Musculoskeletal Diseases of the Upper Limb. New York: Taylor & Francis. ISBN 0850664055.
Zobacz w Google Scholar

Rempel, D., Harrison, R., Barnhart, S. (1992). Work-related cumulative trauma disorders of the upper extremity. Journal of American Medicine Association, 267(6), 838–842.
Zobacz w Google Scholar

Silverstein, B.A., Fine, L.J., Armstrong, T.J. (1986). Hand wrist cumulative trauma disorders in industry. British Journal of Industrial Medicine, 43(11), 779–784.
Zobacz w Google Scholar

Zedalis, M.S., Kessler, K. (2007). Frequently asked questions: Ergonomics and hand protection. Occupational Health Safety, 76(4), 64–66.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne