Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa u pracowników przemysłu motoryzacyjnego
Okładka tom 35
PDF

Słowa kluczowe

zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
przemysł motoryzacyjny
ergonomia pracy
pracownicy fizyczni
choroby kręgosłupa

Jak cytować

WegnerK., BłaszczykA., OgurkowskaM. B., & ZygmańskaM. (2017). Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa u pracowników przemysłu motoryzacyjnego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 35(3), 93-103. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.93103

Abstrakt

Artykuł oparty jest na badaniach wykonanych wśród 113 mężczyzn pracujących na linii produkcyjnej zakładu produkcyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Dobór do grupy badawczej następował po analizie biomechanicznej materiału filmowego, na którym zarejestrowano pracę na poszczególnych stanowiskach zakładu. Badano mężczyzn z działu montażu i odlewni zakładu produkcyjnego. Pracownicy z wybranych miejsc linii produkcyjnej brali udział w badaniu ankietowym. Uzyskano informacje na temat przyjmowanych pozycji ciała w trakcie pracy zawodowej, znajomości zasad ergonomii, stażu pracy oraz aktywności fizycznej w czasie wolnym. Pytano o występowanie bólu kręgosłupa z wyszczególnieniem na odcinek szyjny i lędźwiowy. Liczne dolegliwości bólowe kręgosłupa skłoniły do poszukiwania związku między bólem a stażem pracy oraz wiekiem pracowników fizycznych. Istnieje statystycznie istotna różnica między średnią siłą bólu odcinka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa a grupą stażu pracy. Badania pokazują, że ankietowani nie posiadają wiedzy na temat patobiomechanizmu zmian przeciążeniowych. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają istnienie problemu występowania zmian przeciążeniowych wśród pracowników przemysłu motoryzacyjnego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.93103
PDF

Bibliografia

Brinckmann, P., Frobin, W., Biggemann, M., Tillotson, M., Burton, K. (1998). Quantification of overload injuries to thoracolumbar vertebrae and discs in persons exposed to heavy physical exertions or vibration at the workplace. Part 2: Occurrence and magnitude of overload injury in exposed cohorts. Clinical Biomechanics, 13, Suppl. 2, S1–S36.
Zobacz w Google Scholar

Bugajska, J., Konarska, M., Tokarski, T., Jędryka-Góral, A. (2007). Występowanie objawów zespołów przeciążeniowych kończyn górnych u pracowników różnych grup zawodowych. Reumatologia, 45(6), 355–361.
Zobacz w Google Scholar

Cwynar, E., Kosińska, M., Tomczyk-Socha, M. (2013). Analysis of notifications of suspicions of diseases caused by the way the job is performed in the context of pathologies regarded as occupational diseases. Medycyna Pracy, 64(3), 387–396.
Zobacz w Google Scholar

Depa, A., Drużbicki, M. (2008). Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1, 34–41.
Zobacz w Google Scholar

Holmberg, S., Thelin, A., Stiernström, E.L., Svärdsudd, K. (2003). The impact of physical work exposure on musculoskeletal symptoms among farmers and rural non-farmers. A population-based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 10, 179–184.
Zobacz w Google Scholar

Kelsey, J.L., Githens, P.B., White, A.A., Holford, T.R., Walter, S.D., O’Connor, T., Ostfeld, A.M., Weil, U., Southwick, W.O., Calogero, J.A. (1984). An epidemiologic study of lifting and twisting on the job and risk for acute prolapsed lumbar intervertebral disc. Journal of Orthopaedic Research, 2(1), 61–66.
Zobacz w Google Scholar

Luttmann, A., Jäger, M., Griefahn, B., Caffier, G., Liebers, F. (2003). Preventing musculoskeletal disorders in the workplace [online, dostęp: 2017-03-22]. Geneva: World Health Organization. ISBN 924159053X. Dostępny w Internecie: http://www.who.int/occupational_health/publications/oehmsd3.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Myers, T.W. (2010) Taśmy anatomiczne. Meridiany mięśniowo-powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem. Warszawa: DB Publishing. ISBN 9788362526024.
Zobacz w Google Scholar

Nachemson, A., Morris, J.M. (1964). In vivo measurements of intradiscal pressure. Journal of Bone Joint Surgery, 46, 1077–1092.
Zobacz w Google Scholar

Ogurkowska, M.B. (2007). Biomechaniczna ocena zmian strukturalnych i funkcjonalnych kręgosłupa lędźwiowego u zawodników wyczynowo uprawiających wioślarstwo. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego. ISBN 9788388923869.
Zobacz w Google Scholar

Parent-Thirion, A., Fernández Macías, P., Hurley, J., Vermeylen, G. (2007). Fourth European Working Conditions Survey [online, dostęp: 2017-03-22]. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. ISBN 928970974X. Dostępny w Internecie: http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0698en.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Sowers, L. (2001). Epidemiology of risk factors of osteoarthritis: Systemic factors. Current Opinion in Rheumatology, 13(5), 447–451.
Zobacz w Google Scholar

Stodolny, J. (2000). Choroba przeciążeniowa kręgosłupa: epidemia naszych czasów. Kielce: ZL Natura. ISBN 839052113X.
Zobacz w Google Scholar

Webb, R., Brammah, T., Lunt, M., Urwin, M., Allison, T., Symmons, D. (2003). Prevalence and predictors of intense, chronic, and disabling neck and back pain in the UK general population. Spine, 28(11), 1195–1202.
Zobacz w Google Scholar

ZUS. (2016). Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. [online, dostęp: 2017-08-07]. Oprac. E. Karczewicz, A. Kania. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Dostępny w Internecie: http://www.zus.com.pl/files/Wydatki%20na%20%C5%9Bwiadczenia%20z%20ubezpiecze%C5%84%20spo%C5%82ecznych%20zwi%C4%85zane%20z%20niezdolno%C5%9Bci%C4%85%20do%20pracy%20w%202015%20r.pdf.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne