Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

innowacyjne przedsiębiorstwa
działalność B R
patenty
Europa Środkowo- Wschodnia
działalność innowacyjna

Jak cytować

PiekutM. (2012). Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 113-124. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.113124

Abstrakt

Innowacyjna działalność polega na angażowaniu się podmiotów gospodarczych w różnego typu działania techniczne, naukowe, finansowe, organizacyjne i komercyjne, które mają w zamierzeniu lub prowadzą do wdrożenia innowacji. Działalność innowacyjna jest postrzegana jako źródło konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. W artykule dokonano analizy innowacyjności polskich podmiotów gospodarczych w kontekście przedsiębiorstw z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej przez pryzmat trzech elementów:modsetka innowacyjnych przedsiębiorstw, nakładów przedsiębiorców na działalnośćmB+R oraz aktywności patentowej w Europejskim Urzędzie Patentowym. Wśród krajów EuropymŚrodkowo-Wschodniej największą innowacyjnością mierzoną w aspekcie wymienionych elementów cechują się przedsiębiorcy ze Słowenii, Estonii oraz Republiki Czeskiej, najmniejszą innowacyjność wykazują natomiast podmioty z Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy oraz Polski. W Polsce w układzie międzywojewódzkim najlepsze wyniki osiągają przedsiębiorcy zlokalizowani na terenie województwa mazowieckiego, a najmniej korzystne z województw warmińsko- mazurskiego i lubelskiego. Głównym aspektem staje się więc właściwe wsparcie działań innowacyjnych w Polsce poprzez odpowiednią politykę innowacyjną kraju.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.113124
PDF

Bibliografia

Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012. ISBN 978-83-934195-4-1.
Zobacz w Google Scholar

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012. ISSN 2083-2672.
Zobacz w Google Scholar

European Innovation Scoreboard 2011, Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, Inno Metrics, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat database, Enterprises by type of innovation [online, dostęp 28.11.2012], aktualizacja 9.11.2012. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/se-arch_database.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat database, Patent applications to the EPO by priority year at the national level [online, dostęp 4.11.2012], aktualizacja 11.09.2012. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat database, Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance [online, dostęp 28.11.2012], aktualizacja 6.03.2012. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
Zobacz w Google Scholar

Nauka i Technika w 2010 r., GUS, Warszawa 2012. ISSN 1507-1294.
Zobacz w Google Scholar

Piekut M., Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, nr 3 (20), s. 87-95.
Zobacz w Google Scholar

Piekut M., Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach europejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania" 2011, 2 (19), s. 87-97.
Zobacz w Google Scholar

Piekut M., Ochrona własności intelektualnej w Polsce i w krajach europejskich, "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 12, s. 63-76.
Zobacz w Google Scholar

Wąż J., Pyrża A., Procedury ochrony wynalazków. W: Pyrża A. (red.), Poradnik wynalazcy: procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009. ISBN 978-83-913279-5-1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne