Tom 21 Nr 2 (2012): Prace z Zakresu Zarządzania
Prace z Zakresu Zarządzania

Artykuły

Marzena Bac
9-24
Zagospodarowanie nieruchomości poprzemysłowych na cele mieszkaniowe i komercyjne na przykładzie loftów
PDF
Kazimierz Barwacz
25-38
Problemy nadzoru właścicielskiego samorządowych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych
PDF
Barbara Bobińska
39-55
Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji
PDF
Leszek Kałkowski
57-64
Marketing przedwojennych obligacji państwowych
PDF
Anna Karaś, Radosław Pyrek
65-76
Relacje wynikające z wiedzy i ich rola w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
PDF
Małgorzata Karczewska, Grażyna Śmigielska
77-99
Rozwój struktury rynku FMCG w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce
PDF
Zenon Muszyński, Leszek Kozioł
101-112
Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki
PDF
Marlena Piekut
113-124
Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej
PDF
Adam Stabryła
125-142
Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego
PDF
Rafał Then
143-156
Wspólnotowe zasady organizacji i zarządzania publiczną siecią transportową
PDF
Anna Wojtowicz, Anna Mikos
157-179
Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji - zarys koncepcji
PDF
Michał Woźniak, Michał Kozioł
181-195
Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych
PDF
Dagmara Zuzek
197-207
Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
PDF