Aspekty ergonomiczne oraz ocena uciążliwości pracy na stanowisku magazyniera tradycyjnego oraz magazyniera wspomaganego systemem głosowym – analiza porównawcza
Okładka tom 28
PDF (English)

Słowa kluczowe

magazynier
praca magazyniera
organizacja pracy w magazynie
system głosowy w magazynie
warehouse ergonomics

Jak cytować

ŻywiołekJ. (2015). Aspekty ergonomiczne oraz ocena uciążliwości pracy na stanowisku magazyniera tradycyjnego oraz magazyniera wspomaganego systemem głosowym – analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 28(4), 59-67. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.5967

Abstrakt

W artykule przedstawiono aspekty ergonomiczne pracy magazyniera tradycyjnego i magazyniera wspomaganego systemem głosowym. Opracowana została ocena wydatku energetycznego podczas wykonywania różnych czynności związanych z pracą zawodową, co ma duże znaczenie dla ergonomii, jak również wspiera działania służb bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Badaniu zostali poddani magazynier pracujący w sposób tradycyjny oraz magazynier wspomagany system głosowym. Ze szczególną uwagą opisane zostało obciążenie pracą dla obu stanowisk. Przeprowadzona została analiza chronometryczno-tabelaryczna według Lehmanna, co pozwoliło na ocenę wydatku energetycznego w pracy. Ocena wydatku energetycznego została oceniona metodą szacunkową, a zatem konieczne było wyodrębnienie wszystkich czynności podczas pracy magazyniera pracującego w sposób tradycyjny oraz magazyniera wspomaganego systemem głosowym. Ocena ta jest dwuetapowa, w pierwszym etapie ocenie podlega pozycja ciała, co pozwala na szacowanie wydatku energetycznego służącego utrzymaniu tej pozycji. W drugim etapie ocenie poddawany jest wysiłek energetyczny na podstawie wykonywanych podczas pracy czynności roboczych. Koszt energetyczny pracy określa się poprzez zsumowanie wyników uzyskanych w obu etapach. Wydatek energetyczny pracownika magazynu wspomaganego systemem głosowym zmniejsza się o 115 kcal/min. Mniejsze wydatkowanie energii pozytywnie wpływa na poziom jakości pracy. „Uwolnienie” rąk pracownika  oraz możliwość szczególnego rodzaju „rozmowy” z systemem głosowym współuczestniczącym w procesie kompletacji towarów pozwala na efektywną pracę.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.5967
PDF (English)

Bibliografia

Bugajska, J. (2010). Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy fizycznej osób starszych – wydatek energetyczny. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. ISBN 9788373730830.
Zobacz w Google Scholar

CIOP. (2015). Obciążenie pracą wydatek energetyczny. Instructional material [unpublished]. Warsaw, April 2015.
Zobacz w Google Scholar

Górska, E. (1998). Diagnoza ergonomiczna stanowisk pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 8372070741.
Zobacz w Google Scholar

Janisz, A. (2011). Materiały do projektowania P-02: Ocena uciążliwości wysiłku fizycznego na stanowiskach pracy metodą szacunkowo-tabelaryczną wg Lehmana [online, accessed: 2015-04-27]. Materiały dla studentów. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Retreived from: http://it.pwszns.edu.pl/~ajanisz/ftp/materialy_do_projektowania/p-2_ocena_uciazliwosci_wysilku_fizycznego.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Jędruszczak, J., Romanowska-Słomka, I. (2011). Ocena uciążliwości wysiłku fizycznego na stanowisku kelnera metodą chronometrażowo-tabelaryczną Lehmanna oraz metodą OWAS. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1 (7), 135–157.
Zobacz w Google Scholar

Koradecka, D. (2008). Bezpieczeństwo i higiena pracy. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. ISBN 9788373730458.
Zobacz w Google Scholar

Makowiec-Dąbrowska, T., Radwan-Włodarczyk, Z., Koszada-Włodarczyk, W., Jóźwiak, Z. (2000). Obciążenie fizyczne – praktyczne zastosowanie różnych metod oceny. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. ISBN 8388261029.
Zobacz w Google Scholar

Roman-Liu, D. (2008). Narażenie na powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w krajach Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Pracy, 11, 16–20.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne