Dobre praktyki wdrażania strategii rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

kodeks dobrych praktyk
strategia przedsiębiorstwa
konkurencyjność przedsiębiorstwa
małe i średnie przedsiębiorstwa

Jak cytować

WęgrzynH., & BołtućP. (2015). Dobre praktyki wdrażania strategii rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 201-209. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.201209

Abstrakt

Kluczowe czynniki sukcesu, charakterystyczne dla konkretnych branż, są źródłem powodzenia działalności przedsiębiorstwa. W przypadku wdrażania strategii takimi czynnikami stają się pewne dobre praktyki, które mogą przesądzić o sukcesie lub porażce wdrażanej strategii. Duże korporacje charakteryzują się najczęściej złożonymi zespołami odpowiedzialnymi za rozwój programów i projektów, które w rezultacie są przełożeniem strategii na konkretne działania. Zupełnie inaczej funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa, w których podczas wdrażania strategii nie wykorzystuje się narzędzi służących do zarządzania ryzykiem. W realizowanych projektach sporadycznie funkcjonują zespoły stanowiące komitety sterujące, a zarządzanie strategiczne leży jedynie w kompetencjach najwyższego kierownictwa – zarządu i/lub właścicieli. W takich przypadkach z pomocą przychodzą dobre praktyki. Autorzy artykułu, na podstawie własnych doświadczeń przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w różnych branżach, podejmują analizę dobrych praktyk, które zapewniają skuteczne i uwieńczone sukcesem wdrożenie strategii. Omówione zostały przykłady przedsiębiorstw, które w swojej działalności zastosowały pewne praktyki biznesowe pozwalające im na mitygację pojawiającego się ryzyka, a tym samym na skuteczne wdrożenie opracowanej strategii.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.201209
PDF

Bibliografia

Gołaszewska-Kaczan, U. (2012). Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi według badań Instytutu CRF. Zarządzanie i Finanse, 1(3), 357‒367.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992). The Balance Scorecard-Measures that drive performance. Harvard Business Review, January‒February, 71‒79.
Zobacz w Google Scholar

Karwińska, A., Wiktor, D. (2008). Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna Teksty, nr 6. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad, C.K. (2011). Najlepsze praktyki są dobre do czasu. Harvard Business Review, 96 [online, dostęp: 2014-04-30]. Dostępny w Internecie: http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=4266&t=najlepsze-praktyki-sa-dobre-do-czasu.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski, K. (2006). Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Europejskie wyzwania projektu BestLog. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 3‒4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne