Tom 26 Nr 1 (2015): Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne
Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne

Artykuły

Kazimierz Barwacz
11-21
Innowacje w nadzorze spółek komunalnych
PDF
Władysław Błasiak, Małgorzata Godlewska, Roman Rosiek, Dariusz Wcisło
23-34
Od Daniela Kahnemana do dydaktyki kognitywnej
PDF
Anna Czubała
35-45
Innowacje w sektorze usług w Polsce
PDF
Ryszard Ćwiertniak
47-56
Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji – próba oceny
PDF
Janusz Feczko
57-69
Globalizacja a gospodarka turystyczna wiejska Pomorza Zachodniego 2014. Aspekty zarządzania
PDF
Agnieszka Kamińska, Janusz Zawiła-Niedźwiecki
71-80
Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania
PDF
Fedir Khmil
81-86
Potencjał innowacyjny jako źródło rozwoju przedsiębiorczości
PDF
Andrzej Kozina
87-95
Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie
PDF
Ewa Mazur-Wierzbicka
97-109
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce
PDF
Michał Roman
111-119
Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce
PDF
Leszek Rudnicki
121-128
Wpływ produktu turystycznego na zachowania rynkowe konsumentów
PDF
Krzysztof Sala
129-138
Couchsurfing jako nowy produkt turystyczny
PDF
Jan Siekierski, Renata Śliwa
139-152
Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004–2020 (w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych)
PDF
Adam Skrzypek
153-167
Zarządzanie wiedzą w ujęciu teoretyków oraz w opinii przedsiębiorstw – laureatów Polskiej Nagrody Jakości
PDF
Adam Stabryła
169-178
Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa
PDF
Bartłomiej Suchodolski
179-190
Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej
PDF
Arkadiusz Świadek
191-199
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w małopolskim systemie przemysłowym
PDF
Halina Węgrzyn, Paweł Bołtuć
201-209
Dobre praktyki wdrażania strategii rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach
PDF
Michał Zaremba
211-221
Polityka innowacyjna kraju rozwijającego się na przykładzie Indii
PDF
Renata Żaba-Nieroda
223-232
Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie
PDF