O użyteczności sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w realizacji inwestycyjnych systemów decyzyjnych
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

metody sztucznej inteligencji
algorytmy genetyczne
sieci neuronowe
rynki finansowe
systemy decyzyjne
zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Jak cytować

MorajdaJ. (2006). O użyteczności sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w realizacji inwestycyjnych systemów decyzyjnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 217-230. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.217230

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe aspekty realizacji aktywnych strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji (systemów transakcyjnych), w kontekście klasycznych teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wskazano zasadnicze przesłanki zastosowania metod sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe i algorytmy genetyczne, do konstrukcji inwestycyjnych systemów decyzyjnych. Przedstawiono charakterystykę sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych jako efektywnych narzędzi w modelowaniu i prognozowaniu rynków finansowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.217230
PDF

Bibliografia

Azoff E.M., 1994. Neural network time series forecasting of financial markets. New York: Wiley. ISBN 0471943568.
Bauer R. 1994. Genetic Algorithms and Investment Strategies. New York: Wiley. ISBN 0471576794
Bodie Z., Kane A., Marcus A.I. 1993. Investments. 2nd ed. Boston: Irwin. ISBN 0256122148.
Fama E.F. 1970. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. "Journal of Finance" No. 25, May 1970.
Goldberg D. E. 1998. Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2272-8.
Haugen R.A. 1996. Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG Press. ISBN 83-903296-5-4.
Haykin S. 1994. Neural networks. A comprehensive foundation. New York: Macmillan College Publishing Company. ISBN 0023527617.
Jajuga K., Jajuga T. 1996. Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12021-5.
Markowitz H.M. 1952. Portfolio selection. "Journal of Finance" March 1952.
Michalewicz Z. 1999. Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2881-5.
Morajda J. 2002. Czynniki efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w procesie modelowania rynków finansowych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 604. Kraków.
Morajda J. 2003a. Neural Networks and Their Economic Applications. W: Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. Boston - Dordrecht - London: Kluwer Academic Publishers. ISBN 1402073968.
Morajda J. 2003b. Evolutionarily Developed Neural Networks for Investment Strategies Construction. Advances in Soft Computing. W: Neural Networks and Soft Computing. Heidelberg: Physica Verlag. ISBN 3790800058.
Morajda J., Domaradzki R. 2005. Application of Cluster Analysis Performed by SOM Neural Network to the Creation of Financial Transaction Strategies. "Journal of Applied Computer Science" 2005, Volume 13, No 1. Łódź: Technical University Press.
Peters E. E. 1997. Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: WIG-Press. ISBN 83-87014-01-X.
Refenes A.P. (ed.). 1995. Neural networks in the capital markets. Chichester: Wiley. ISBN 0471943649.
Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. 1997. Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12304-4.
Rutkowski L. 2005. Metody i techniki sztucznej inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14529-3.
Sharpe W. F. 1963. A simplified model for portfolio analysis. "Management Science" 1963, no.19.
Tadeusiewicz R. 1993. Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza RM. ISBN 83-85769-03-X.
Taylor W.R.L., Yoder J.A. 1994. Mutual fund trading activity and investor utility. "Financial Analysis Journal" May-June 1994.
Zieliński J.S. (red.) 2000. Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12968-9.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne