Tom 9 Nr 1 (2006)

Artykuły

Leszek Rudnicki
9-24
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych
PDF
Jan Siekierski
25-46
Wpływ procesu i polityki globalizacji na agrobiznes w Polsce
PDF
Renata Żaba-Nieroda
47-76
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej
PDF
Renata Śliwa
77-90
Regulacje w świetle koncepcji ordoliberalnych
PDF
Marzena Bac
91-109
Programy i systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie
PDF
Maria Płonka
111-126
Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku
PDF
Małgorzata Ramocka
127-141
Zagadnienia etyki biznesu w Islamie
PDF
Leszek Kozioł
145-160
Determinanty i strategie przedsiębiorczości
PDF
Adam Stabryła
161-181
Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania projektami
PDF
Radosław Pyrek
183-200
Quick Response Manufacturing (QRM) - nowa metoda wytwarzania
PDF
Jolanta Stanienda
201-215
Klaster jako przykład budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w regionie
PDF
Janusz Morajda
217-230
O użyteczności sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w realizacji inwestycyjnych systemów decyzyjnych
PDF
Janusz Wołoszyn, Paweł Wołoszyn
231-241
Złożone chaotyczne szeregi czasowe
PDF
Zenon Muszyński
245-258
Dynamika waloryzacji turystyki w Małopolsce
PDF
Leszek Rudnicki
259-265
Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym
PDF
Jolanta Teneta-Płotkowiak, Wojciech Swędzioł
267-277
Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój
PDF
Małgorzata Tyrańska
279-298
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
PDF