Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

zagospodarowanie turystyczne
produkt turystyczny
gmina Krynica-Zdrój

Jak cytować

Teneta-PłotkowiakJ., & SwędziołW. (2006). Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 267-277. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.267277

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia stanu zagospodarowania turystycznego w gminie Krynica-Zdrój. Omówiono bazę noclegową, komunikacyjną, gastronomiczną i towarzyszącą w gminie Krynica-Zdrój. Ponadto nakreślono kierunki rozwoju turystyki w gminie Krynica-Zdrój, wykorzystując analizę SWOT do ustalenia misji i celów strategii rozwoju produktu turystycznego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.267277
PDF

Bibliografia

Kotler P. 1980. Marketing Management. Analysis, Planning and Control. Englewood Cliffs: Prentice Hall. ISBN 0135579759.
Łazarek R. 1999. Ekonomika turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 83-86980-60-0.
Rogalewski O. 1977. Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: WSiP.
Rocznik Statystyczny Województwa Nowosądeckiego. 1988. Nowy Sącz: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
Strategia rozwoju gminy uzdrowiskowej Krynica w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków 1999.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne