Polityka innowacyjna kraju rozwijającego się na przykładzie Indii
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

innowacje
polityka innowacyjna
gospodarka indyjska
polityka ekonomiczna

Jak cytować

ZarembaM. (2015). Polityka innowacyjna kraju rozwijającego się na przykładzie Indii. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 211-221. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.211221

Abstrakt

Intensywne przemiany i zawirowania w gospodarce światowej oraz postępujący proces globalizacji stały się jednymi z najistotniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie państw i przedsiębiorstw. Budowa przewagi konkurencyjnej zarówno przedsiębiorstwa, jak i państwa jako całości okazała się najważniejszym zadaniem dla decydentów gospodarczych. Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze ostatnich lat sprawiły, że jednym z kluczowych kapitałów, którymi może dysponować każde państwo, jest wiedza, zdolność do jej generowania, powiększania i implementowania. Podstawowym wyzwaniem polityki gospodarczej wszystkich krajów jest budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmacnianie postaw innowacyjnych, które, jak się wydaje, mogą zapewnić przewagę konkurencyjną zarówno przedsiębiorstwom, regionom, jak i państwu. Rozwinięta polityka innowacyjności przez długi czas była uważana za fenomen charakterystyczny dla krajów rozwiniętych, niemniej jednak ta forma działania coraz częściej występuje w krajach rozwijających się. W Indiach, będących drugim pod względem liczebności krajem świata, również rozwija się ten typ polityki, dostosowując się do lokalnych uwarunkowań. Artykuł ma na celu przybliżenie funkcjonowania polityki innowacyjności w kraju rozwijającym się, jakim są Indie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.211221
PDF

Bibliografia

Ciok, S. (2009). Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: www.dawg.pl/files/file/książka6.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Domanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models. Management Science, 42(5), 693‒716.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE. ISBN 8320808707.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund (2014). World Economic Outlook Database, April 2014 [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński, A.H. (1997). Innowacje i polityka innowacyjna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 8374310103.
Zobacz w Google Scholar

Joshi, V., Little, I.M.D. (1996). India’s Economic Reforms 1991–2001. New Delhi: Oxford University Press. ISBN 9780198290780.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka. ISBN 838520542X.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, K. (2007). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń UE. Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński, 661.
Zobacz w Google Scholar

Kumar, Ch. (2011). A discursive dominance theory of economic reforms sustainability: the case of India. India Review, 10(2), 126‒184.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak, S. (2000). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788385964957.
Zobacz w Google Scholar

Ministry of Science and Technology (2013). Science, Technology and Innovation Policy 2013 [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.dst.gov.in/sti-policy-eng.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska, A. (2010). Regionalna polityka innowacyjna – bilans dziesięcioletnich doświadczeń. W: M. Klamut, E. Szostak (red.). Jaka polityka spójności po roku 2013 (s. 145‒146). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 18993192.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2005). Oslo Manual [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Okoń-Horodyńska, E. (2004). Co z narodowym systemem innowacji w Polsce. W: E. Okoń-Horodyńska (red.). Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. ISBN 8388700049.
Zobacz w Google Scholar

Plessis, M.D. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge Management, 11(4), 20‒29.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Srinivasan, T.N. (2000). Eight Lectures on India’s Economic Reforms. New Delhi: Oxford University Press. ISBN 9780195652826.
Zobacz w Google Scholar

Stawasz, E. (2009). Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego). W: A. Nowakowska (red.). Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka. ISBN 9788388529597.
Zobacz w Google Scholar

Szatkowski, K. (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi. W: M. Brzeziński (red.). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin. ISBN 8372511977.
Zobacz w Google Scholar

Tiwari, R., Buse, S., Herstatt, C. (2007). Innovation via global route: Proposing a reference model for global innovation activities. W: Proceedings of the Second International Conference on Management of Globally Distributed Work (s. 451‒465). Bangalore: Indian Institute of Management.
Zobacz w Google Scholar

Virmani, A. (2001). India’s 1990‒91 Crisis: Reforms, Myths and Paradoxes. Working Paper No. 4/2001-Planning Commission. New Delhi.
Zobacz w Google Scholar

West, M.A., Anderson, N.R. (1996). Innovation in top management teams. Journal of Applied Psychology, 81, 680‒693.
Zobacz w Google Scholar

Wong, A., Tjosvold, D., Liu, C. (2008). Innovation by teams in Shanghai, China: cooperative goals for group confidence and persistence [online, dostęp: 2014-04-20]. British Journal of Management. Dostępny w Internecie: www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120123993/HTMLSTART.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne