Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej
Okładka tom 24
PDF

Słowa kluczowe

kooperacja
turystyka biznesowa
specjalistyczne usługi biznesowe

Jak cytować

BorodakoK., BerbekaJ., & RudnickiM. (2014). Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 24(1), 23-35. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.2335

Abstrakt

Celem artykułu jest przeprowadzenie pogłębionych analiz w zakresie określenia intensywności współpracy krakowskiej branży turystyki biznesowej z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych (KIBS). Podmioty, nawiązując ścisłą współpracę, tworzą „nową wiedzę” i dzielą ją między siebie, dzięki czemu następuje swoista fuzja wiedzy starej i nowej. To połączenie wiedzy odgrywa kluczową rolę w innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstwa: zróżnicowane pomysły mogą zrodzić nowe i wartościowe rozwiązania dzięki interakcjom zachodzącym w ramach pracy zespołu projektowego. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej wysokospecjalistycznym usługom biznesowym i ich roli w kreowaniu innowacji w wyniku kooperacji danych przedsiębiorstw. Część empiryczną stanowi analiza i ocena wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonych w 2013 roku badań ankietowych wśród przedsiębiorstw przemysłu spotkań z Krakowa. Te analizy dowodzą, że badane krakowskie podmioty podejmują aktywną kooperację, nierzadko współpracując z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych na każdym z etapów rozwiązania danego problemu, głównie w zakresie reklamy, działalności rachunkowo-księgowej oraz problemów natury informatycznej. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że współpraca wyżej wymienionych podmiotów zyskuje na znaczeniu także w przypadku specjalistycznych usług związanych z zarządzaniem imprezami oraz w zakresie organizacji eventów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.2335
PDF

Bibliografia

Amara, N., Landry, R., Doloreux, D. (2009). Patterns of innovation in knowledge-intensive business services. The Service Industries Journal, 29(4), 407–430.
Zobacz w Google Scholar

Anand, N., Gardner, H.K., Morris, T. (2007). Knowledge-based innovation: Emergence and embedding of new practice areas in management consulting firms. Academy of Management Journal, 50(2), 406–428.
Zobacz w Google Scholar

Anderson, J.C., Narus, J.A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. Journal of Marketing, 54, 45–58.
Zobacz w Google Scholar

Beaulieu, A.F., Love, C. (2004). Characteristics of a meeting planner: Attributes of an emerging profession. Journal of Convention & Event Tourism, 6, 95–124.
Zobacz w Google Scholar

Borodako, K. (2011). Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-3099-0.
Zobacz w Google Scholar

Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M. (2014). The potential of local KIBS companies as a determinant of the development of tourism in Krakow. Tourism Economics. DOI: http://dx.doi.org/10.5367/te.2013.0351.
Zobacz w Google Scholar

Chatzoglou, P.D., Sarigiannidis, L. (2009). Business outsourcing and organisational performance: The case of the Greek hotel industry. International Journal of Services Technology and Management, 11(2), 105–127.
Zobacz w Google Scholar

Cheung, C., Law, R. (2002). Virtual MICE promotion: A comparison of official web sites in Hong Kong and Singapore. Journal of Convention & Exhibition Management, 4, 37–51.
Zobacz w Google Scholar

Czernek, K. (2012). Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Kraków: Wydawnictwo Proksenia. ISBN 978-83-60789-40-7.
Zobacz w Google Scholar

Czerniachowicz, B. (2012). Zasoby i ich znaczenie w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 439–448.
Zobacz w Google Scholar

Davidson, R., Cope, B. (2003). Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna. ISBN 83-7336-268-1.
Zobacz w Google Scholar

Hertog den, P. (2000). Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. International Journal of Innovation Management, 4(4), 491–528.
Zobacz w Google Scholar

Hertog den, P. (2002). Co-producers of innovation: On the role of knowledge intensive business services in innovation. W: J. Gadrey, F. Gallouj (eds.). Productivity, Innovation and Knowledge in Services (pp. 223–255). Northampton: Edward Elgar. ISBN 1-84064-969-0.
Zobacz w Google Scholar

Howells, J., Tether, B. (2004). Innovation in Services: Issues at Stake and Trends. Brussels: Report to the Commission of the European Communities.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Turystyki (2003). Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej. Warszawa: Instytut Turystyki.
Zobacz w Google Scholar

Javalgi, R.G., Gross, A.C., Joseph, W.B., Granot, E. (2011). Assessing competitive advantage of emerging markets in knowledge intensive business services. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(3), 171–180.
Zobacz w Google Scholar

Koschatzky, K., Stahlecker, T. (2006). Structural couplings of young knowledge-intensive business service firms in a public-driven regional innovation system – the case of Bremen/Germany. W: M. Fritsch, J. Schmude (eds.). Entrepreneurship in the Region (pp. 171–193). Boston: Springer. ISBN 978-0387-28375-3.
Zobacz w Google Scholar

Kuusisto, J., Meyer, M. (2003). Insights into services and innovation in the knowledge intensive economy. Technology Review, 134.
Zobacz w Google Scholar

Mazur, J. (2011). Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32, 296–314.
Zobacz w Google Scholar

Medlik, S. (1995). Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11757-5
Zobacz w Google Scholar

Miles, I., Kastrinos, N., Bilderbeek, R., den Hertog, P., Flanagan, K., Huntink, W., Bouman, M. (1995). Knowledge intensive business services: Users, carriers and sources of innovation. W: E.I.M.S. (eds.). European Innovation Monitoring System (EIMS) Reports, 15.
Zobacz w Google Scholar

Miozzo, M., Grimshaw, D. (2005). Modularity and innovation in knowledge-intensive business services: IT outsourcing in Germany and the UK. Research Policy, 34, 1419–1439.
Zobacz w Google Scholar

Muller, E., Doloreux, D. (2007). The key dimensions of knowledge-intensive business services (KIBS) analysis: A decade of evolution. Working Papers Firms and Region, U1, 5.
Zobacz w Google Scholar

Muller, E., Doloreux, D. (2009). What we should know about knowledge-intensive business services. Technology in Society, 31, 64–72.
Zobacz w Google Scholar

Muller, E., Zenker, A. (2001). Business services as actors of knowledge transformation: the role of KIBS in regional and national innovation systems. Research Policy, 30, 1501–1516.
Zobacz w Google Scholar

National Science Board (1995). Science and Engineering Indicators. Washington: National Science Board.
Zobacz w Google Scholar

O’Brien, E., Shaw, M. (2002). Independent meeting planners: A Canadian perspective. Journal of Convention & Exhibition Management, 3, 37–68.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2006). Innovation and Knowledge Intensive Services Activities. Paris: OECD.
Zobacz w Google Scholar

Pardos, E., Gómez-Loscos, A., Rubiera-Morollón, F. (2007). “Do” versus “buy” decisions. The Service Industries Journal, 27(3), 233–249.
Zobacz w Google Scholar

Rogers, T. (2008). Conferences and Conventions: A Global Industry. Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 9780415526685.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1063-9.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska, M., Trocki, M. (red.) (2002). Przedsiębiorstwo partnerskie: praca zbiorowa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-265-5.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1508-8.
Zobacz w Google Scholar

Sidorkiewicz, M. (2011). Turystyka biznesowa. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-496-6
Zobacz w Google Scholar

Sundbo, J., Gallouj, F. (1998). Innovation in Services. SI4S project synthesis. Oslo: Step Group.
Zobacz w Google Scholar

Tether, B.S. (2002). Innovation in the Service Sector: Analysis of Data Collected under the Community Innovation Survey (CIS2). CRIC Working Paper 11. Manchester: University of Manchester & UMIST.
Zobacz w Google Scholar

Todeva, E. (2006). Business Networks: Strategy and Structure. London, New York: Routledge. ISBN 0415368383.
Zobacz w Google Scholar

Tuusjärvi, E., Möller, K. (2009). Multiplicity of norms in inter-company cooperation. Journal of Business and Industrial Marketing, 27(4), 520–531.
Zobacz w Google Scholar

Varadarajan, P.R., Cunningham, M.H. (1995). Strategic alliances: A synthesis of conceptual foundations. Journal of the Academy of Marketing Sciences, 23(4), 282–296.
Zobacz w Google Scholar

Willoughby, M., Carmona, P., Momparler, A. (2012). The effects of the provision of consulting services on audit reporting quality. The Service Industries Journal, 32(3), 411–429.
Zobacz w Google Scholar

Wong, P.K., He, Z.L. (2002). Determinants of Innovation: The Impacts of Client Linkages and Strategic Orientations. CET Working Paper. Centre for Entrepreneurship. Singapore: National University of Singapore.
Zobacz w Google Scholar

Wong, P.K., He, Z.L. (2005). A comparative study of innovation behaviour in Singapore’s KIBS and manufacturing firms. The Service Industries Journal, 25, 23‒42.
Zobacz w Google Scholar

Yang, W., Yan, M. (2010). The policy to promote the innovative development of knowledge intensive business services. International Journal of Business and Management, 5(11), 190‒194.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne