Tom 24 Nr 1 (2014): Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne
Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne

Artykuły

Marzena Bac
11-21
W poszukiwaniu innowacji na rynku nieruchomości
PDF
Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki
23-35
Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej
PDF
Roman Chorób
37-45
Znaczenie badań marketingowych w rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie w kontekście GOW
PDF
Karolina Chrabąszcz
47-58
Condoinwestycje jako alternatywna forma alokacji kapitału
PDF
Michał Comporek
59-69
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne a poziom innowacyjności technologicznej przemysłowych spółek giełdowych
PDF
Maria Dąbrowa
71-83
Czy gospodarka w Polsce jest innowacyjna?
PDF
Piotr Dzikowski
85-94
Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze wysokiej techniki w Polsce
PDF
Małgorzata Gableta, Andrzej Bodak
95-102
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy wzrostu innowacyjności pracowników
PDF
Leszek Kałkowski
103-112
Nieruchomości i budownictwo – związki międzygałęziowe
PDF
Leszek Kozioł, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek
113-122
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski
PDF
Paweł Kupczak
123-136
Czynniki sprzyjające rozwojowi wiedzy oraz jej transferowi do biznesu w Małopolsce
PDF
Anna Mikos, Wojciech Kozioł, Paweł Bełzowski
137-147
Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa
PDF
Sandra Misiak
149-158
Innowacje wprowadzane przez samozatrudnione kobiety w Polsce – studium przypadków
PDF
Jan Siekierski
159-174
Strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w latach 1990–2020
PDF
Elżbieta Skrzypek
175-188
Kreatywność a zarządzanie wiedzą
PDF
Jolanta Stanienda
189-200
Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw
PDF
Katarzyna Szara
201-210
Kreatywność a innowacyjność w działalności podkarpackich przedsiębiorców
PDF
Katarzyna Szopik-Depczyńska
211-218
Działalność B+R a współpraca małopolskich przedsiębiorstw przemysłowych w aspekcie aktywności innowacyjnej
PDF
Jolanta Wojnar
219-231
Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych
PDF
Maciej Zastempowski
233-240
Innowacyjność i jej wpływ na konkurencyjność tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki
PDF
Magdalena Zdun
241-249
Innowacje – od determinizmu technologicznego do antropologii
PDF