Konsument w polityce rozwoju nowego produktu
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

innowacja
produkt
marka
tworzenie produktu
konsument
oczekiwania konsumenta

Jak cytować

Leszek RudnickiL. R. (2012). Konsument w polityce rozwoju nowego produktu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 137-147. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.137147

Abstrakt

Wiedza o konsumencie, jego potrzebach, mechanizmach decyzji rynkowych, prawidłowościach zachowań jest podstawą działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwo, chcąc funkcjonować i odnosić sukcesy na rynku, musi spoglądać na swe produkty oczami nabywców. Powinno dokonywać permanentnej oceny swojej oferty i doskonalić ją przez dodawanie istotnych dla konsumenta cech lub też eliminowanie atrybutów niepożądanych bądź mało istotnych. Warunkiem opracowania optymalnej polityki rozwoju nowego produktu jest zatem znajomość postępowania konsumentów. Rozpoznanie oczekiwań nabywców w stosunku do oferty ma podstawowe znaczenie, bowiem ukierunkowuje ono strategię rozwoju nowych produktów. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna na każdym etapie kształtowania nowego produktu - w fazach: poszukiwania pomysłu na nowy produkt, określenia koncepcji produktu, selekcji i weryfikacji koncepcji produktu, opracowania produktu oraz testowania produktu na rynku. W artykule omówiono proces tworzenia nowego produktu. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę informacji o zachowaniach konsumentów i czynnikach kształtujących je w procesie opracowywania nowego produktu. Wskazano elementy zachowań konsumentów wykorzystywanych w poszczególnych fazach tworzenia nowego produktu. Podkreślono także znaczenie poszczegól­nych atrybutów produktu w kształtowaniu zachowań konsumentów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.137147
PDF

Bibliografia

Altkorn J., Wprowadzanie na rynek nowych produktów. W: J. Altkorn (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Instytut Marketingu, Kraków 2002. ISBN 83-900698-8-1.
Zobacz w Google Scholar

Burgiel A., Smyczek S., Zastosowanie wiedzy o konsumentach w konstruowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz w celu kształtowania zachowań konsumenckich. W: E. Kieżel (red.), Rynkowe zachowania konsumentów: praca zbiorowa, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999. ISBN 83-7246-185-6.
Zobacz w Google Scholar

Katona G., The Powerful Consumer: Psychological Studies of the American Economy, McGraw-Hill Book Company, New York 1960.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003. ISBN 83-208-1430-8.
Zobacz w Google Scholar

O’Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994. ISBN 83-208-0968-1.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004. ISBN 83-7252-204-9.
Zobacz w Google Scholar

Żurawik B. Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996. ISBN 83-208-1000-0.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne