Tom 20 Nr 1 (2012): Prace z Zakresu Zarządzania
Prace z Zakresu Zarządzania

Artykuły

Kazimierz Barwacz
9-20
Oddziaływanie nadzoru korporacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw
PDF
Jadwiga Bożek, Danuta Bogocz
21-38
Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym
PDF
Karolina Chrabąszcz
39-47
Cechy regionalne a rozwój krajowej infrastruktury drogowej na przykładzie autostrady A4
PDF
Małgorzata Cieciora
49-62
Próba analizy wdrażania standardów jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce. Studium przypadku
PDF (English)
Leszek Kałkowski
63-72
Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej
PDF
Anna Karaś
73-85
Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa
PDF
Leszek Kozioł
87-98
Typologia czynników motywujących do podróżowania
PDF
Jerzy Łysiński
99-111
Paradygmaty współczesnego zarządzania kulturą w Polsce
PDF
Anna Mikos
113-124
Budowanie relacji nauki z biznesem jako determinanta modelu innowacyjnej uczelni
PDF
Radosław Pyrek
125-136
Flexicurity - nowa koncepcja rynku pracy
PDF
Leszek Rudnicki
137-147
Konsument w polityce rozwoju nowego produktu
PDF
Jan Siekierski
149-166
Nobliści w dziedzinie ekonomii o cyklach i kryzysach gospodarczych
PDF
Adam Stabryła
167-180
Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania
PDF
Jolanta Stanienda
181-192
Strategia koopetycji w klastrach
PDF
Jolanta Włodarek
193-209
Modyfikacja ewidencji kosztów w gminach wiejskich alternatywą budżetu zadaniowego
PDF
Anna Wojtowicz, Leszek Kozioł
211-223
Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji
PDF
Renata Żaba-Nieroda
225-240
Negocjacje jako funkcja menedżerska w innowacyjnym przedsiębiorstwie
PDF