Zmienne kształtujące ograniczenie kredytu w gospodarce
Okładka tom 16
PDF (English)

Słowa kluczowe

rozmiar kredytu
kreacja pieniądza
produktywność pracy

Jak cytować

Mieczysław DobijaM. D. (2010). Zmienne kształtujące ograniczenie kredytu w gospodarce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 16(2), 39-55. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.02.3955

Abstrakt

Jaki jest właściwy dla danej gospodarki rozmiar kredytu udzielanego przez banki komercyjne i jakie zmienne wywierają nań istotny wpływ? Analiza teoretyczna wskazuje, że najbardziej istotne wielkości to rozmiar płac w gospodarce, następnie poziom produktywności pracy. Dodatkowo znacząca jest zmienna określająca, jaka część bieżących zarobków pracowników staje się depozytami bankowymi umożliwiającymi akcję kredytową, czyli wielkość wskazująca na stan zamożności. Rozważania prowadzą ponadto do wniosku, że pieniądze powstają w rezultacie pracy. Współczesne poglądy o roli banku centralnego w kreacji pieniądza wymagają zasadniczej rewizji. W sterowaniu gospodarką towarowo-pieniężną podstawową rolę pełni wskaźnik Q wyznaczający poziom produktywności pracy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.02.3955
PDF (English)

Bibliografia

Cieślak I., Dobija M. 2007. “Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego”. Zeszyty Naukowe, no. 735. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2001. “Human resource costing and accounting as a determinant of minimum wage theory”. Zeszyty Naukowe, no. 553. Krakow: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2005. “Financing labour in the public sector without tax funds”. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2007. “Abstract nature of capital and money”. In: New developments in banking and finance. Ed. L.M. Cornwall. Chapter 4, pp. 89–114. New York: Nova Science Publishers. ISBN 1-60021-576-9.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2008. “Labour productivity ratio and international comparison of economic performance—formalization of the PPP theory and preliminary examination”. EMERGO, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2009a. “Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego”. Master of Business Administration, no. 1 (96), January–February.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2009b. “Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 2 (13), vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2010. “Economics in harmony with the fundamental principles”. In: Enterprise in the face of challenges of the 21th Century economy. Ed. R. Borowiecki. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISBN 978-83-7285-509-1.
Zobacz w Google Scholar

Duwendag D. et al. 1995. Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Transl. by R. Kokoszczyński. Warszawa: Poltex. ISBN 83-85366-80-6.
Zobacz w Google Scholar

Galbraith J. K. 1982. Pieniądz pochodzenie i losy. Transl. by S. Rączkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Garrison R. W. 2001. Time and money: The macroeconomics of capital structure. London: Routledge. ISBN 0415079829.
Zobacz w Google Scholar

Greco T. Jr. 2001. Money: Understanding, and creating alternatives to legal tender. Chelsea Green Publishing Company. ISBN 1890132373.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny. 2009. Wyniki finansowe banków w 2008 r. Informacje bieżące. Wyniki wstępne. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hodgson Brown E. 2007. The web of debt: The shocking truth about our money system and how we can break free. Third Millenium Press. ISBN 978-0-9795608-1-1.
Zobacz w Google Scholar

Lietaer B. 2001. The future of money: Beyond greed and scarcity. London: Random House. ISBN 0712683992.
Zobacz w Google Scholar

Luchinger R. 2007. 12 ikon ekonomii; od Smitha do Stiglitza. Transl. by J. Miron. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA. ISBN 978-83-60652-18-3.
Zobacz w Google Scholar

Polanyi K., Arensberg K., Pearson H. 1957. Trade and market in the early empires. New York: The Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Rushkoff D., 2008. “Waluta open source”. In: Niebezpieczne idee we współczesnej nauce. Ed. J. Brockman. Sopot: Smak Słowa. ISBN 978-83-925897-3-0.
Zobacz w Google Scholar

Schmandt-Besserat D. 1988. Accounting in prehistory. 5th World Congress of Accounting Historians. Sydney.
Zobacz w Google Scholar

Schmandt-Besserat D. 2007. Jak powstało pismo. Warszawa: Wydawnictwo AGADE. ISBN 978-83-87111-38-0.
Zobacz w Google Scholar

Struve V.V., 1969. “Some new data on the organisation of labour and on social structure in Sumer during the reign of the III rd Dynasty of Ur”. In: Ancient Mesopotamia. Moskwa: Nauka.
Zobacz w Google Scholar

Śliwa M., Dobija M. 2001. “Money as an intellectual venture”. In: Intellectual product and intellectual capital. Ed. S. Kwiatkowski, Ch. Stowe Warszawa: Wydawnictwo Akademii im. Leona Koźmińskiego. ISBN 83-86846-65-8.
Zobacz w Google Scholar

Wicksteed Ph. H. 1984. An essay on the contribution of the laws of distribution. 1932 edition. Reprint no. 12. London: London School of Economics. (1999 electronic edition.)
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne