Wykorzystanie podobieństwa struktur organizacyjnych w procesie przekształcania organizacji przedsiębiorstw
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

fuzje
przejęcia
organizacja
taksonomia

Jak cytować

MiśkiewiczR. (2009). Wykorzystanie podobieństwa struktur organizacyjnych w procesie przekształcania organizacji przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 77-87. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.7787

Abstrakt

Do problemu fuzji i akwizycji podchodzi się na ogół od strony ekonomicznej tych przedsięwzięć. Część połączeń jednak nie osiąga sukcesu z powodu nie przystawania struktur organizacyjnych łączonych przedsiębiorstw. Autor próbuje zaproponować ilościowe podejście do problemu traktując strukturę organizacyjną jako funkcję jej wymiarów. Prezentując poszczególne wymiary organizacji, dochodzi do wniosku, że istnieje możliwość sumowania wyników. Opracowana w ten sposób miara może stanowić narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji integracyjnych łączonych jednostek.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.7787
PDF

Bibliografia

Banaszyk P., Stańda A. 2000. Doskonalenie struktury organizacyjnej jako narzędzie poprawy jego efektywności. W: Strategie wzrostu produktywności firmy. Pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7257-057-7.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M. 2001. Organizacje – istota, struktury, procesy. Wyd. 3. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-412-2.
Zobacz w Google Scholar

Chanmugan R., Skill W.E., Mann D. 2005. Mastering the art of value capture in M&A. W: Succesful Acquisition Integration. California Institute of Technology, Industrial Relation Center.
Zobacz w Google Scholar

Cieślicki M. 2008. Wdrażanie zmian w procesie integracji firm. „Przegląd Organizacji” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Frankowski Z. 1991. Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniach przestrzennych. Warszawa: Agencja Wydawnicza IGPiK. ISBN 83-85002-38-3.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak W. 1998. Fuzje i przejęcia. Podstawowe pojęcia. W: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1158-9.
Zobacz w Google Scholar

Hooke J.C. 2000. Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję. Warszawa: Wyd. K.E. Liber. ISBN 83-909502-7-8.
Zobacz w Google Scholar

Hopej M. 2008. Struktura organizacyjna jako czynnik kulturotwórczy. „Przegląd Organizacji” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Johnson H. 2000. Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych. Warszawa: Wyd. K. E. Liber. ISBN 83-88170-14-7.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2000. Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych. W: Strategie wzrostu produktywności firmy. Pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7257-057-7.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2004. Organizacyjne determinanty introprzedsiębiorczości. W: Instrumenty i formy organizacyjne zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. T. 1. Pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-232-4.
Zobacz w Google Scholar

Kreft Z. 2000. Produktywność form organizacyjnych zarządu spółki naczelnej holdingu. W: Strategie wzrostu produktywności firmy. Pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7257-057-7.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski M. 1998. Integracja przedsiębiorstw. W: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka: Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1158-9.
Zobacz w Google Scholar

Lichtarski J. (red.). 2001. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Wrocław: Wyd. AE im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-522-5.
Zobacz w Google Scholar

Miśkiewicz R. 2007. Teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji fraktalnej. W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. E. Weiss i M. Godlewskiej. Warszawa: Vizja Press & IT. ISBN 978-83-60283-98-1.
Zobacz w Google Scholar

Miśkiewicz R. 2009. Rola wymiarów struktury w integracji strukturalnej przedsiębiorstw hutniczych inkorporowanych do holdingów (materiał w przygotowaniu do druku w „Przeglądzie Organizacji”).
Zobacz w Google Scholar

Nalepka A. 2001. Struktura organizacyjna. Kraków–Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-87493-61-9.
Zobacz w Google Scholar

Nalepka A., Kozina A. 2001. Podstawy badania struktury organizacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 978-83-7252-346-4.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowicz L. 1998. Wybrane metody taksonomii numerycznej i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-7017-198-2.
Zobacz w Google Scholar

Przybyła M., Wudarzewski W., Koziński J. 1993. Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania. Wrocław: Wyd. AE. ISBN 83-7011-109-2.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13231-0.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2007. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15110-2.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak R. 2000. Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-88114-85-9.
Zobacz w Google Scholar

Sudersanam S. 1998. Fuzje i przejęcia. Warszawa: WIG-Press. ISBN 83-87014-08-7.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowski P.J. 2000. Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13131-4.
Zobacz w Google Scholar

Szczotka F.A. 1976. Podstawy taksonomii numerycznej. Warszawa: PAN.
Zobacz w Google Scholar

The Basics of Merges and Acquisitions. Artykuł zbiorowy. Investopedia 2005.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M. 2004. Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14188-3.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne