Tom 12 Nr 1 (2009)

Artykuły

Marzena Bac
9-21
Zarządzanie kryzysowe w organizacjach w kontekście polskiego ustawodawstwa
PDF
Krzysztof Chochowski
23-33
Klauzule abuzywne w obrocie nieruchomościami
PDF
Ryszard Ćwiertniak
35-47
Kompetencje menedżera przyszłości w kontekście nowych wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi
PDF
Karolina Chrabąszcz, Wojciech Daniel
49-60
Kryteria oceny atrakcyjności nieruchomości zdaniem tarnowian – preferencje potencjalnych nabywców nieruchomości
PDF
Leszek Kozioł
61-75
System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw
PDF
Radosław Miśkiewicz
77-87
Wykorzystanie podobieństwa struktur organizacyjnych w procesie przekształcania organizacji przedsiębiorstw
PDF
Kazimierz Mrozowicz
89-99
Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności GOPR
PDF
Zenon Muszyński
101-112
Wymiary potencjału pracy w przedsiębiorstwie
PDF
Robert Panek
113-134
Budowa krajowego i regionalnych systemów innowacji
PDF
Maria Płonka
135-150
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej
PDF
Łukasz Popławski
151-173
Zróżnicowanie przestrzenne gmin wiejskich na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim w latach 2004–2006
PDF
Anna Poznańska, Anna Mikrut
175-191
Wybrane metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
PDF
Radosław Pyrek, Zenon Muszyński
193-203
Charakterystyka zasad nowoczesnej koncepcji zarządzania produkcją – Quick Response Manufacturing
PDF
Adam Stabryła
205-224
Problemy metodologii badań w projektowaniu ekonomicznym i organizacyjnym
PDF
Jolanta Stanienda , Renata Żaba-Nieroda
225-244
Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych
PDF
Renata Śliwa, Piotr Waląg
245-256
Instytucje porządku gospodarczego w koncepcjach polityki gospodarczej ordoliberalizmu
PDF
Małgorzata Tyrańska
257-271
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym
PDF
Anna Wojtowicz
273-292
Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej
PDF
Witold Zych, Leszek Kozioł
293-303
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie
PDF