Zróżnicowanie przestrzenne gmin wiejskich na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim w latach 2004–2006
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

rozwój lokalny
obszary wiejskie
województwo świętokrzyskie
obszary chronione

Jak cytować

Popławski Łukasz. (2009). Zróżnicowanie przestrzenne gmin wiejskich na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim w latach 2004–2006. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 151-173. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.151173

Abstrakt

Zachowanie środowiska naturalnego wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii dla trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, nie tylko na obszarach chronionych. Przedstawiono badania taksonomiczne dla gmin wiejskich w województwie świętokrzyskim o przewadze terenów objętych prawną ochroną w zakresie ochrony przyrody. W ramach tych badań, na podstawie dostępnych danych z 50 badanych gmin, przeprowadzono deliminację tych gmin pod kątem rozwoju trzema najbardziej rozpowszechnionymi metodami. Pozwoliło to na uzyskanie informacji, które gminy są najlepiej rozwinięte a które najsłabiej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.151173
PDF

Bibliografia

Bąk L., Sompolska-Rzechuła A. 2006. Ranking województw Polski pod względem poziomu produkcji artykułów rolniczych. Acta Agraria et Silvestria, Vol. XLVII. Sekcja Ekonomiczna. Kraków: Wyd. PAN Oddział Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grabiński T. 1992. Metody aksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Zobacz w Google Scholar

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. 1989. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Pod red. naukową A. Zeliasia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-08596-7.
Zobacz w Google Scholar

Kolenda M. 2006. Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-805-4.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł J. 2008. Lokalizacja a rozwój gmin wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Łukasza Popławskiego. Kraków: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja. Maszynopis niepublikowany.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła K. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13097-0.
Zobacz w Google Scholar

Kunasz M. 2006. Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Kopycińskiej. Szczecin: Wyd. Printgroup. ISBN 83-60065-71-3.
Zobacz w Google Scholar

Malina A. 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie. ISSN 0209-1674, nr 162. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-7252-200-6.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E. 1990.Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0689-5.
Zobacz w Google Scholar

Ochrona Środowiska 2004. Warszawa: GUS. ISSN 0867-3217.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
Zobacz w Google Scholar

Steczkowski J. 1966. Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej. Warszawa: Wyd. PWRiL.
Zobacz w Google Scholar

Steczkowski J., Zeliaś A. 1981. Statystyczne metody analizy cech jakościowych. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0083-8.
Zobacz w Google Scholar

Walesiak M. 1996. Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12048-7.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A. (red.) 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-065-8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne