Marketing usług budowlanych
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing usług
usługi budowlane
rola marketingu w przedsiębiorstwie
przedsiębiorstwo budowlane
materiały konferencyjne

Jak cytować

Belniak, S. (1999). Marketing usług budowlanych . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 53-58. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.5358

Abstrakt

W artykule autor omawia cechy usług i ich wpływ na działania marketingowe w sferze usług budowlanych. Nakreśla podstawowe kierunki tych działań. Zwraca uwagę na trudności we wprowadzaniu marketingu do przedsiębiorstw budowlanych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.5358
PDF

Bibliografia

Belniak S., Brzeski W.J., Angielsko-polski słownik nieruchomości. English-Polish Real Estate Dictionary, KiN, Kraków 1994.

Fonfara K., Marketingowa koncepcja eksportu budownictwa, AE, Poznań 1989.

Johnson H.G., Flodhammer A., Industrial Customer Segmentation, „Industrial Marketing Management”, July 1980.

Moore A.B, Marketing Management in Construction, Butterworths, 1984.

Newcombe R., Langford D., Fellows R., Construction Management, B.T. Batsford Ltd., London 1994.

Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.

The Management of Construction Firm, Aspects of Theory, P.M. Hillebrandt and J. Cannon, Macmillan 1989.

Webster F.E., Modelling the Industrial Buying Process, „Journal of Marketing Research”, November 1965.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.