Nr 2 (1999)

Artykuły

Jerzy Altkorn
9-17
Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce
PDF
Jan Szumilak
19-26
Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania
PDF
Andrzej Szromnik
27-44
Targi jako czynnik aktywizacji rynku regionalnego
PDF
Grażyna Sordyl
45-51
Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych
PDF
Stanisław Belniak
53-58
Marketing usług budowlanych
PDF
Roman Ciepiela
59-67
Komunikacja społeczna czy marketing polityczny?
PDF
Stanisław Cieśla
69-77
Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych
PDF
Józefa Famielec
79-88
Marketing a interfuzja
PDF
Ewa Janka, Karolina Ligowska
89-96
Rola i funkcje oraz aspekty jakościowe badań marketingowych przeprowadzanych dla przedsiębiorstw przemysłowych
PDF
Barbara Karcz, Małgorzata Malec
97-108
Nowe produkty bankowe formą strategii marketingowej banków (na przykładzie kart płatniczych)
PDF
Małgorzata Kiepura-Czubacka
109-115
Dobór kanałów dystrybucji na przykładzie branży budowlanej
PDF
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz
117-129
Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą
PDF
Urszula Kukuła
131-140
Alians jako strategia przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji
PDF
Mariusz Kuziak
141-149
Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej
PDF
Elżbieta Malec
151-158
Strategia wprowadzania produktu na rynek na przykładzie branży budowlanej
PDF
Maria Płonka
159-178
Strategie konkurowania polskich banków ‒ wybrane aspekty
PDF
Marek Rawski
179-191
Strategie marketingowe firm z kapitałem rodzimym i zagranicznym (analiza porównawcza)
PDF
Artur Rudnicki
193-200
Marketing w działalności developerskiej w budownictwie mieszkaniowym
PDF
Jan Siekierski
201-207
Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway)
PDF
Jolanta Stanienda
209-221
Innowacja jako strategia wprowadzania nowego produktu (na przykładzie proszku do prania Perła)
PDF
Leszek Strzembicki
223-235
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce
PDF
Marianna Strzyżewska
237-264
Organizacyjne uwarunkowania marketingu w polskich przedsiębiorstwach
PDF
Henryk Wnorowski
265-276
Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok)
PDF