Rola i funkcje oraz aspekty jakościowe badań marketingowych przeprowadzanych dla przedsiębiorstw przemysłowych
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

rola marketingu w przedsiębiorstwie
badania marketingowe
metody badań marketingowych
przedsiębiorstwo przemysłowe
materiały konferencyjne

Jak cytować

Janka, E, & Ligowska, K. (1999). Rola i funkcje oraz aspekty jakościowe badań marketingowych przeprowadzanych dla przedsiębiorstw przemysłowych . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 89-96. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.8996

Abstrakt

W artykule skoncentrowano rozważania na roli i znaczeniu metod i technik badań marketingowych dla przedsiębiorstw przemysłowych. Omówiono rolę badań marketingowych. Następnie nakreślono poszczególne etapy projektowania badań marketingowych: cykl badania, dobór reprezentantów i formy pomiaru, klasyfikacja instrumentów pomiarowych, metody analizy danych oraz prezentacja wyników badań. Na zakończenie zaprezentowano wyniki badań nad wykorzystaniem badań marketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.8996
PDF

Bibliografia

Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, FOGRA — Oficyna Wydawnicza, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe — metody i techniki, PWE, wyd. IV, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Leist R., Praktyczne zarządzanie jakością, red. W.R. Pawlak, Alfa-Wera Sp. z o.o., Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., W poszukiwaniu wiernych klientów, „Marketing w Praktyce” 1998, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o., 1998.
Zobacz w Google Scholar

Więcek-Janka E., Problem wykorzystania badań marketingowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, „Zeszyt Naukowy WSFiB w Radomiu” 1998, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.