Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

rynek ubezpieczeniowy
działalność ubezpieczeniowa
pośrednictwo ubezpieczeniowe
agent ubezpieczeniowy
broker
materiały konferencyjne

Jak cytować

Sordyl, G. (1999). Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 45-51. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.4551

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące roli pośredników w procesie sprzedaży ubezpieczeń. Kwestia pośrednictwa w działalności ubezpieczeniowej została uregulowana w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku. W ustawie tej dopuszczono do działalności trzy grupy pośredników: agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych. Autorka charakteryzuje ww. grupy pośredników.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.4551
PDF

Bibliografia

Auriga-Borówko A. , Buczyński W., Agent ubezpieczeniowy jako ogniwo systemu sprzedaży ubezpieczeń na życie [w:] Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, pod red. J. Garczarczyka, Poznań 1997.

Kodeks Morski — Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r., tekst jednolity Dz. U. z 1986 r., nr 22, poz. 112 z późn. zm.

Kowalewski E., Makler ubezpieczeniowy — broker. Zakładanie firmy, przepisy, działalność, Bydgoszcz 1991.

Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Bydgoszcz 1992.

Nowatorska-Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, Warszawa 1996.

Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Warszawa 1996.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 24 października 1934 r., Dz.U. nr 96, poz. 864.

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, pod red. A. Wąsiewicza, Bydgoszcz 1997.

Ustawa o ubezpieczeniach państwowych z 1952 r., Dz.U. nr 20, poz. 130.

Ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych z 1958 r., Dz.U. nr 72, poz. 357.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych z dnia 17 maja 1989 r., Dz.U. nr 30, poz. 160.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r., tekst jednolity Dz.U. nr 11, poz. 62 z późn. zm.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 8 czerwca 1995 r., Dz.U. nr 96, poz. 478.

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać osoby fizyczne i prawne ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, trybu wydawania tych zezwoleń oraz dopuszczalnego zakresu działalności brokerskiej, M.P. nr 47, poz. 355.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.