Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing
prywatyzacja
marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa
otoczenie biznesu
materiały konferencyjne

Jak cytować

Altkorn, J. (1999). Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 9-17. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.917

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki rozwoju marketingu w Polsce. Autor omawia wpływ procesu prywatyzacji na rozwój marketingu oraz uwarunkowania tego procesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zwraca uwagę na kwalifikacje menedżerów i załóg jako jedną z największych barier rozwoju orientacji marketingowej przedsiębiorstw. Charakteryzuje uwarunkowania branżowe rozwoju marketingu. Zmiany tych uwarunkowań są, zdaniem autora, trudne do przezwyciężenia z przyczyn społeczno-politycznych i wymagają podjęcia reform w makroskali.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.917
PDF

Bibliografia

-
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.