Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako międzynarodowy przepływ kapitału
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

internalizacja
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
inwestycje portfelowe
przepływ kapitału
globalizacja

Jak cytować

ByczkowskaM. (2009). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako międzynarodowy przepływ kapitału. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 211-220. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.211220

Abstrakt

Bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce podejmują się przede wszystkim organizacje gospodarcze z krajów wysoko rozwiniętych. Inwestorzy zagraniczni zainteresowani są zdobyciem lub rozszerzeniem już posiadanych rynków zbytu, wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej swoich towarów, kierują się również motywami kosztowymi w celu maksymalizacji zysku. Rosnący udział inwestorów zagranicznych w gospodarce poszczególnych regionów staje się jednym z ważniejszych stymulatorów ich rozwoju gospodarczego. Jest czynnikiem dynamizującym produkcję i eksport, poprawiającym jakość wyrobów, obniżającym koszt produkcji, wprowadzającym nowoczesne metody zarządzania i technologii wytwarzania, sprzyjającym podnoszeniu kwalifikacji pracowników, przez co wpływa na poziom konkurencyjności danej organizacji gospodarczej, a generalnie biorąc na koniunkturę danego regionu.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.211220
PDF

Bibliografia

Byczkowska M. 2006. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionu. Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Czerwieniec E. 1990. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych. Zeszyty Naukowe - Seria 2: Prace Doktorskie i Habilitacyjne z. 105. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISSN 0860-3162.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H. 1994. Reevaluating the Benefits of Foreign Direct Investment. „Transnational Corporations” vol. 3, no 1 (February).
Zobacz w Google Scholar

Dziemianowicz W. 1998. Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W: Z. Olesiński (red.). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1155-4.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski W., Wiśniewski J. 2000. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: ich skala, struktura i wpływ na procesy rozwojowe. “Ekonomista” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kindleberger Ch. 1969. American Business Abroad, Six Lectures on direct investment. New Heaven.
Zobacz w Google Scholar

Kornacka D. 2000. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii. „Przegląd Organizacji” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Luc S. 2000. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim. Seria: Monografie i Opracowania nr 475. Warszawa: SGH. ISSN 0867-7727.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska K. 2001 Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej: empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 144. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISSN 0209-1674.
Zobacz w Google Scholar

Smętkowski M. 2002. Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym. „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska J. 2000. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym ― aspekty teoretyczne. „Ekonomista” nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Wojnicka E. 1999. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji gospodarki polskiej. Gdańsk: IBnGR.
Zobacz w Google Scholar

Wojnicka E. 1997. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 1976-1996. Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową nr 4/1997 Gdańsk: IBnGR.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne