Tom 13 Nr 2 (2009): Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro-i makroekonomiczne. Cz. 1: Gospodarka - Finanse - Pedagogika
Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro-i makroekonomiczne. Cz. 1: Gospodarka - Finanse - Pedagogika

Artykuły

Monika Wodnicka
11-21
Rola usług w rozwoju gospodarczym Polski
PDF
Aneta Kaczorek
23-33
Rola państwa i prawa w kształtowaniu ładu gospodarczego w krajowym i zagranicznym obrocie gospodarczym
PDF
Piotr Hałoń
35-51
Rynek energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
PDF
Renata Śliwa
53-64
Istota niezależności regulacji w gospodarce opartej na konkurencji. Przykład telekomunikacji
PDF
Zbigniew Adamowski
65-75
Analiza dochodów ludności rolniczej i nierolniczej w Polsce w latach 2000-2007
PDF
Natalia Cwicinskaja
77-85
Wybrane aspekty prawne stanowienia i funkcjonowania gospodarki Naddniestrza jako państwa nieuznawanego
PDF
Joanna Ablewicz
87-95
Zbycie wywłaszczonej nieruchomości
PDF
Jan Siekierski
99-123
Polityka rozwoju regionalnego w Małopolsce w latach 2000-2007
PDF
Irena Figurska, Edward Wiśniewski
125-136
Konkurencyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy
PDF
Łukasz Popławski
137-150
Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych
PDF
Jakub Kwaśny
151-168
Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa
PDF
Mieczysław Dobija
171-192
Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych
PDF
Ewa Maciaszczyk
193-209
Europejska integracja monetarna a przystąpienie Polski do strefy euro
PDF
Magdalena Byczkowska
211-220
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako międzynarodowy przepływ kapitału
PDF
Regina Klimkowska
221-231
Polityka fiskalna ‒ jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998‒2008
PDF
Regina Klimkowska
233-248
Kurs walutowy i jego wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce
PDF
Petr Chomin
249-254
Dofinansowanie z budżetu produkcji rolnej na Ukrainie
PDF (Русский)
Andrzej Szyszko-Bohusz
257-265
Społeczno-moralne oraz ideologiczne źródła kryzysu gospodarczego cywilizacji naukowo-technicznej w dobie globalizacji a działania prewencyjne
PDF
Jerzy Łysiński
267-278
Reforma w publicznym sektorze kultury w Polsce ‒ szansa czy zagrożenie?
PDF
Suzanna Tomassi
279-288
Analiza ryzyka związanego z wysokim uzależnieniem państwowego szkolnictwa wyższego od finansów publicznych na przykładzie Wielkiej Brytanii
PDF (English)
Katarzyna Kowalska
289-300
Społeczna odpowiedzialność uczelni
PDF
Wiesław Szot
301-322
Kompetencje współczesnego nauczyciela oraz jego funkcjonalność w dobie przemian gospodarczych i procesu globalizacji
PDF
Beata Pyzik
323-338
Pedagogiczny wymiar pracy socjalnej w świetle polskiego prawa
PDF
Małgorzata Ramocka
339-359
Etyka gospodarcza w społecznej nauce Kościoła katolickiego
PDF