Kompetencje współczesnego nauczyciela oraz jego funkcjonalność w dobie przemian gospodarczych i procesu globalizacji
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

kompetencje nauczyciela
środowisko edukacyjne

Jak cytować

SzotW. (2009). Kompetencje współczesnego nauczyciela oraz jego funkcjonalność w dobie przemian gospodarczych i procesu globalizacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 301-322. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.301322

Abstrakt

Celem tego artykułu jest próba rozwinięcia i uzasadnienia tezy, zgodnie z którą problematyka kompetencji nauczyciela nie może być rozpatrywana bez dogłębnego rozważenia wszystkich czynników, które w sposób istotny wpływają na jego funkcjonowanie w środowisku edukacyjnym. Środowisko to kształtowane jest w oparciu o czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które stale ulegają istotnym zmianom pod wpływem procesu globalizacji. Na taki pogląd i drogę myślenia wskazują wyniki analiz naukowych przeprowadzonych badań.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.301322
PDF

Bibliografia

Adamek I. (red.), 1998. Idee i strategie edukacji nauczycieli klas I‒III i przedszkoli. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. ISBN 83-87513-21-0.
Zobacz w Google Scholar

Blusz K. 2000. Edukacja i wyzwolenie. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. ISBN 83-85543-07-4.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski R. 2001. Cywilizacja, technika, ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego progu XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków: AGH. ISBN 83-88408-62-3.
Zobacz w Google Scholar

Daniecki W. 1983. Poczucie podmiotowości i jego uwarunkowania organizacyjne. W: K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki. Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-01575-7.
Zobacz w Google Scholar

Day Ch. 2008. Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 978-83-7489-137-0.
Zobacz w Google Scholar

Delors J. 1998. Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. ISBN 83-88008-00-5; UNESCO. ISBN 92-3-203274-0.
Zobacz w Google Scholar

Denek K. 1998. O nowy kształt edukacji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit. ISBN 83-905248-3-X.
Zobacz w Google Scholar

Dróżka W. 1997. Młode pokolenia nauczycieli. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego. ISBN 83-7133-076-6.
Zobacz w Google Scholar

Fijałkowska B. 2007. Kryzys wychowania czy kryzys instytucji wychowania? W: M. Libiszowska-Żółtkowska (red.). Czego obawiają się ludzie? Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 978-83-235-0330-9.
Zobacz w Google Scholar

Gołembska E., Kempny D., Witkowski J. 2005. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14531-5.
Zobacz w Google Scholar

Gordon T. 1995. Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Wydawniczy PAX. ISBN 83-211-1130-0.
Zobacz w Google Scholar

Gurycka A. 1989. Podmiotowość - postulat dla wychowania. W: M. Kofta (red.), Wychowanek jako podmiot działań. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 83-230-0591-5.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak K. 2008. Kształcenie nauczycieli wobec nowych wyzwań edukacyjnych. W: Edukacja bez granic - mimo barier. 2: Przestrzeń tworzenia. Pod red. T. Smalą i A. Zduniaka. Seria: Edukacja XXI Wieku, z. 14. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. ISBN 978-83-61304-01-2.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J. 2003. Bezpieczny świat. Utopia czy realna szansa? Wrocław: Wydawnictwo Atla 2, ISBN 83-88555-37-5.
Zobacz w Google Scholar

Kostera M., Rosiak A. 2005. Zajęcia dydaktyczne. Jak je prowadzić, by... Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-7489 l-42-X.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. 1998. Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 83-01-08028-0.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński K. 2002. Gospodarka globalna. Poznań: „Kurpisz”. ISBN 83-88841-23-8.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma J., Wroński R. (red.). 2002. Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. ISBN 83-7271-143-7.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewski W. 1984. Szanse rozwoju osobowości. Warszawa: Książka i Wiedza. ISBN 83-05-11036-2.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Dziemianowicz M. 2005. Wiedza i kompetencje nauczyciela w świetle teorii pedagogicznej. W: R. Gmoch, A. Krasnodębska (red.). Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ISBN 83-7395-112-1.
Zobacz w Google Scholar

Okoń W. 1997. Dziesięć szkól alternatywnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 83-02-06458-0.
Zobacz w Google Scholar

Palka S. 2003. Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1658-9.
Zobacz w Google Scholar

Półturzycki J. 1991. Dydaktyka dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-04467-9.
Zobacz w Google Scholar

Samak E. 1995. Nauczyciel wobec współczesnych przemian edukacyjnych. W: A. Jopkiewicz (red.). Edukacja i rozwój: jaka szkoła? jaki nauczyciel? jakie wychowanie? Kielce: Wydawnictwo Wydział Pedagogiczny WSP im. J. Kochanowskiego, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. ISBN 83-86148-50-0.
Zobacz w Google Scholar

Saracen J. 2002. Polska w drodze do europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego. W: K. Budzowski (red.). Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji. Materiały konferencyjne zarządzanie. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. ISBN 83-916758-5-8.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J. 2006. Wpływ procesu i polityki globalizacji na agrobiznes w Polsce. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” t. 9, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Szempruch J.. 2001. Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE. ISBN 83-87602-15-9.
Zobacz w Google Scholar

Szyszko-Bohusz A. 2003. Teoria nieśmiertelności genetycznej. Naukowe uzasadnienie ułudy śmierci. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. ISBN 83-86273-61-5.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżyński M. 2005. Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie. ISBN 83-7271-349-9.
Zobacz w Google Scholar

Taraszkiewicz M. 2001. Jak uczyć jeszcze lepiej. Poznań: Wydawnictwo Arka. ISBN 83-88860-12-7.
Zobacz w Google Scholar

Thomas J. 1971. Nauczyciele szkoły przyszłości. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski T. 1985. Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot. W: J. Reykowski, O. W. Owczynnikow, K. Obuchowski (red.). Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-02079-3.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1990] z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 1990 r. nr 65, poz. 385.
Zobacz w Google Scholar

Wosik-Kawala D. 2007. Nauczyciel kompetentny ‒ postulat czy rzeczywistość. W: Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.). Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 978-83-227-2634-1.
Zobacz w Google Scholar

Włodek-Chronowska J. (red.). 1996. Psychopedagogiczne problemy edukacji dzieci i młodzieży. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. ISBN 83-233-0955-8.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska T. 1998. Nowe koncepcje kształcenia nauczycieli w okresie transformacji ustrojowej. W: W. Prokopiuk (red.). Rozwój nauczyciela w okresie transformacji. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana. ISBN 83-86696-41-9.
Zobacz w Google Scholar

Wyszendyrówny A. 2004. Podchorąży celem i podmiotem wychowania. „Myśl Wojskowa” nr 2(631), s. 141-150. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Narodowej. ISSN 0209-3111.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne