Rola usług w rozwoju gospodarczym Polski
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

offshoring usług
serwicyzacja
usługi BPO

Jak cytować

WodnickaM. (2009). Rola usług w rozwoju gospodarczym Polski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 11-21. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.1121

Abstrakt

W artykule przedstawiono sektor usług w procesie zmian strukturalnych polskiej gospodarki, a także kierunki przekształceń strukturalnych w samym sektorze. Zwrócono uwagą także na rolę delokalizacji usług biznesowych do Polski oraz podjęto próbę uzasadnienia wpływu usług na rozwój gospodarczy i konkurencyjność.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.1121
PDF

Bibliografia

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce (wg stanu na koniec 2007 r.). 2008. [dokument PDF, dostęp: 2009-07-08]. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz. Dostępny w Internecie: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F91B004A-083D-439F.../BIZ_2007.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Clark C. 1957. The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Duke University, Archstone Consulting. 2007. The new logic of offshoring: the next generation of of-fshoring-innovating and engineering-is at hand, [on-line; dostęp: 2009-07-08]. Dostępny w Internecie: http://resources.bnet.com/topic/duke+university+and+offshoring.html.
Zobacz w Google Scholar

Ernst & Young. 2006. Globalization Act II Team Europa Defends its Goals.
Zobacz w Google Scholar

Ernst & Young. 2007. A Renewable Europe. European Attractiveness Survey.
Zobacz w Google Scholar

Ernst & Young. 2008. Open World. European Attractiveness.
Zobacz w Google Scholar

Ernst & Young. 2009. Reinventing European Growth. European Attractiveness Survey.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat. 2006. 2007. Panorama of the European Business, Facts and Figures Data, 1995-2005. [on-line; dostęp 2009-07-08]. European Communities.
Zobacz w Google Scholar

Federation of European Employers. Dostępny w Internecie: http://www.fedee.com/countryratings.shtml.
Zobacz w Google Scholar

Fisher A.G. 1935. Cash of Progress and Security. London: Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Inwestycje przy udziale PAHIZ ‒ archiwum. 2006-2007. [on-line; dostęp: 2009-07-08], Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dostępny w Internecie: http://www.paiz. gov.pl/index/?id=84d5711e9bf5547001b765878e7b0157.
Zobacz w Google Scholar

Inwestycje przy udziale PAUIZ. 2008. [on-line; dostęp: 2009-07-08], Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dostępny w Internecie: http://www.paiz.gov.pl/index/?id=7c3-3e57e3dbd8a52940fala963aa4a4a.
Zobacz w Google Scholar

Inwestycje zagraniczne. 2008. [on-line; dostęp: 2009-07-08]. Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dostępny w Internecie: http://www.paiz.gov.pl/index/?id=7c5845ce-a683556d813ebd657e8cca01.
Zobacz w Google Scholar

Jakubiak M., Weresta M.A., Rybiński K. 2002. Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce. Zeszyty BRE Bank-Cose nr 62. Warszawa: Bre-Bank; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. ISSN 1233-12IX.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny. 2008. [on-line, dostęp: 2009-07-08]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Gospodarki. 2007. Polska 2007. Raport o stanie gospodarki. Warszawa: ISSN 1429-3005.
Zobacz w Google Scholar

NBP. 2009. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 r. [dokument PDF, dostęp: 2009-07-08]. Dostępny w Internecie: http://nbp.gov.pl/publikacje/zib/ZIB_2007_aneks.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Rada Ministrów. 2005. Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.
Zobacz w Google Scholar

Rogoziński K. 2000. Usługi rynkowe. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-87152-91-9.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski S.M. 2004. Serwicyzacja gospodarki i industralizacja usług. „Handel Wewnętrzny” nr 4-5.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD. 2004. World Investment Report 2004: the Shift Towards Services. United Nations Conference on Trade and Development. New York ‒ Genewa.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD. 2006. World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski Z., Pocztowski A. 2004. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-26-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne