Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

rozwój lokalny
infrastruktura
województwo świętokrzyskie
obszary chronione

Jak cytować

Popławski Łukasz. (2009). Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 137-150. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.137150

Abstrakt

W pracy przedstawiono problemy z infrastrukturą na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego w świetle potrzeb mieszkańców. Ograniczenia prawne obowiązujące na obszarach chronionych, a wynikające głównie z ustawy o ochronie przyrody i planu ochrony są przyczyną wielu konfliktów między pracownikami parków, ekologami a inwestorami. Lokalizacja infrastruktury wpływa w wielu przypadkach na warunki życia mieszkańców i środowisko-przyrodnicze. Konflikty te dotyczą wielu aspektów, a w szczególności lokalizacji infrastruktury, osadnictwa i ochrony tego terenu. Współpraca między stronami jest szczególnie ważna w aspekcie rozwoju sieci transportowych. Stały rozwój sieci transportowych wymaga uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i czynników społecznych, które zapewniałyby godziwe i sprzyjające warunki życia mieszkańcom tych obszarów. Procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury są długotrwałe i znacząco oddziałujące na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na obszarach chronionych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.137150
PDF

Bibliografia

Ochrona Środowiska. 2004. Warszawa: GUS. ISSN 0867-3217.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł. 2005. Zastosowanie metody QUOTA SAMPLING w badaniu kierunków rozwoju obszarów chronionych. W: Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1, pod red. nauk. L. Pałasz. Monografie AR Szczecin. ISBN 8383-921234-1-7.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł. 2008. Problemy rozwoju infrastruktury logistycznej na obszarach chronionych a potrzeby mieszkańców ‒ na przykładzie województwa świętokrzyskiego. „Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych”. Zeszyty Naukowe. ISSN 1234-4281. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, w druku.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł. 2009. Problemy rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej na obszarach chronionych w aspekcie logistyki a potrzeby mieszkańców ‒ na przykładzie województwa świętokrzyskiego „Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych”. Zeszyty Naukowe. ISSN 1234-4281. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, w druku.
Zobacz w Google Scholar

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. 2007. [on-line; dostęp: 2009-07-08]. Kielce: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Dostępny w Internecie: http:// www.kielce.uw.gov. pl/_plik.php?id= 1414.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J. 2004. Rola liderów wiejskich w absorpcji finansowych środków unijnych dla rozwoju rolnictwa o obszarów wiejskich. W: L. Pałasz (red.). Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. Szczecin: Wyd. Akademii Rolniczej. ISBN 83-921234-0-9.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2004] z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880.
Zobacz w Google Scholar

Zawisza S., Pilarska S. 2003. Liderzy wiejskich społeczności lokalnych. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” nr 1/2 (34), s. 55-68. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne