Rynek energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

odnawialne źródła energii
energia elektryczna
rynek energii elektrycznej

Jak cytować

HałońP. (2009). Rynek energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 35-51. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.3551

Abstrakt

W artykule przedstawiono dane ilościowe obrazujące produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zaprezentowano elektrownie wodne, wiatrowe, wytwarzanie energii z biomasy stałej oraz biogazu. Omówiono mechanizmy promocji odnawialnych źródeł energii oraz uregulowania prawne dotyczące wytwarzania i obrotu energią elektryczną w Polsce.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.3551
PDF

Bibliografia

Biogazownie rolnicze w Polsce [online]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dostępny w Internecie: http://www.minrol.gov.pl.
Zobacz w Google Scholar

Energetyka wiatrowa w Polsce [online]. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Dostępny w Internecie: http://www.psew.pl/w_polsce.htm.
Zobacz w Google Scholar

Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 r. 2007. Warszawa: GUS. ISNN 1898-4347.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Energetyki Odnawialnej. 2004. Bioenergia: wykorzystanie zasobów biomasy do produkcji ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych.
Zobacz w Google Scholar

Oleszkiewicz J. 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Kraków: Lem Projekt. ISBN 83-911819-0-1.
Zobacz w Google Scholar

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia (ŚP). Rozliczenia Rejestru ŚP i Obrotu Praw Majątkowych wynikających ze ŚP Materiały informacyjne TGE S.A.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [2004] Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2004 r. nr 267, poz. 2656.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [2006] Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2006 r. nr 205, poz. 1510.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [2008] Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz.U. z 2008 r. nr 156, poz. 969.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1997] z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity. Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne