Społeczna odpowiedzialność uczelni
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

uczelnia
szkolnictwo wyższe
misja
odpowiedzialność

Jak cytować

KowalskaK. (2009). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 289-300. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.289300

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie przemian, jakim podlegają uczelnie w Polsce. Zmieniają się warunki ich funkcjonowania, głównie relacje między nimi a państwem, które do tej pory pełniło ważną funkcję ochronną. Współczesne uczelnie zyskały większą autonomię, jednocześnie jednak zmuszone zostały do zaspokajania różnorodnych oczekiwań i konkurowania o środki. Te zmiany pociągają za sobą istotne przeobrażenia dotyczące zakresu ich odpowiedzialności, która nabiera nowego znaczenia i zaczyna pełnić inne funkcje niż dotychczas.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.289300
PDF

Bibliografia

Bauman Z. 2007. Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 978-83-240-0870-4.
Zobacz w Google Scholar

Buber M. 1992. Ja i Ty: wybór pism filozoficznych. Warszawa: PAX. ISBN 83-211-1161-0.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E. 2009. Parą uwag o etosie, [on-line; dostąp: 2009-06-24]. Dostępny w Internecie: www.nauka.gov.pl.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E., Jedlicki J. 2005. Ideały nauki i konflikty wartości. Warszawa: IFiS PAN. ISBN 83-7388-070-4.
Zobacz w Google Scholar

Filek J. 2004. Filozofia odpowiedzialności XX wieku: teksty źródłowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1822-0.
Zobacz w Google Scholar

Filek J. 2009. Odpowiedzialność między teorią a praktyką, [on-line; dostęp: 2009-06-24]. Dostępny w Internecie: www.cebi.pl/texty/art004.doc.
Zobacz w Google Scholar

Jonas H. 2008. Teoria odpowiedzialności. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 978-83-886171-9-5.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks [2007] dobrych praktyk w szkołach wyższych, [dokument PDF; dostęp: 2009-06-24]. Kraków: Fundacja Rektorów Polskich. Dostępny w Internecie: www.frp.org.pl/projekty/kodeksfinal.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowska M. 2004. Znaczenie marketingu w działalności edukacyjnej szkoły wyższej. „Marketing i Rynek” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Leja K. 2008. Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 978-83-886171-9-5.
Zobacz w Google Scholar

Misja [2009] Państwowej Komisji Akredytacyjnej, [on-line; dostęp: 2009-06-24]. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/index.php?page=misja, 24.06.2009
Zobacz w Google Scholar

Picht B. 2004. Pojęcie odpowiedzialności. W: Filozofia odpowiedzialności XX wieku: teksty źródłowe. Red. J. Filek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1822-0.
Zobacz w Google Scholar

Weischedel W. 2004. Istota odpowiedzialności. W: Filozofia odpowiedzialności XX wieku: teksty źródłowe. Red. J. Filek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1822-0.
Zobacz w Google Scholar

Woźnicki J. 2008. Legislacyjne określenie pozycji uczelni jako instytucji życia publicznego. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 978-83-886171-9-5.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne