Wybrane aspekty prawne stanowienia i funkcjonowania gospodarki Naddniestrza jako państwa nieuznawanego
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

państwa nieuznawane
gospodarka państw nieuznawanych
Naddniestrze
Republika Mołdowa

Jak cytować

Cwicinskaja N. (2009). Wybrane aspekty prawne stanowienia i funkcjonowania gospodarki Naddniestrza jako państwa nieuznawanego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 77-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.7785

Abstrakt

Pod koniec XX wieka świat na szeroką skalę zetknął się z pojęciem „państw nieuznawanych”, czyli z jednostkami geopolitycznymi mającymi cechy państwa, jednak nieuznawanymi przez społeczność międzynarodową. Istnienie tych jednostek wpływa zarówno na stosunki polityczne, jak i gospodarcze na świecie. Zamiarem autorki było pokazanie na przykładzie jednego z „państw nieuznawanych” ‒ Naddniestrza, procesu stanowienia oraz funkcjonowania gospodarki takich jednostek oraz stosunków z państwami sąsiadującymi. Nieuznawanie przez inne państwa takich jednostek nie sprzyja ich rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.7785
PDF

Bibliografia

Dugard J. 1987. Recognition and the United Nations. Cambridge: Grotius Publications.
Zobacz w Google Scholar

Бельченко B.П, Бурла M.П. 2002. Мооель, концепця соцuaльно-экономuчecкого paэвumuя u ocновные нanpaвленuя вывобa uэ кpuэuca nocmcoвeцкux гocyбapcmв в nepexoбныŭ nepuoб (нa npuмepe ПMP). Tиpacпoль.
Zobacz w Google Scholar

“Becтник ПPБ”. 2000 нр. 12, дeкaбрь.
Zobacz w Google Scholar

Cинев B.Γ. 2000. Пpoмышленносmь Пpuбнecmpoвья сложныŭ nymь к cmaбuлuзaцuu. “ЭКО”. нр. 1.
Zobacz w Google Scholar

Пpecc-конференцuя npeмьep-мuнucmpa Pecnyблuкu Moлбoвa B. Tapлeвa. 21.10.2004. Areнтство (tekst w posadaniu autorki)
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne