Zastosowanie nowej metody oceny gotowości producentów / handlowców do przejścia na produkcję / handel organiczny
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

produkcja organiczna
handel organiczny

Jak cytować

ArabskaE. (2013). Zastosowanie nowej metody oceny gotowości producentów / handlowców do przejścia na produkcję / handel organiczny. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 21-36. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.2136

Abstrakt

Niniejsza praca bada możliwości zastosowania nowej, opracowanej przez autorkę metody oceny gotowości producentów i handlowców do przejścia na produkcję lub handel organiczny. Metoda ta powstała w wyniku badań rozwoju sektora organicznego i oparta jest na ustaleniu najważniejszych wskaźników tego rozwoju. Bazuje na prostym systemie oceny i obliczeniach i okazuje się użyteczna jedynie jako badanie pilotażowe pięciu najważniejszych czynników określanych jako wskaźniki: przygotowania (pod względem wiedzy i umiejętności menadżerów / przedsiębiorców), motywacji, zasobów, umiejętności planowania działań (rozważanych osobno z powodu ich szczególnej wagi w podejściu „organicznym”), ochrony środowiska oraz ostatnio podjętych działań w dziedzinie produkcji organicznej. Badania przedstawione w niniejszej pracy pozwalają zastosować w praktyce metodę opracowaną w teorii. Potwierdzają one ponadto zgodność tej metody i jej ewentualną użyteczność. Co więcej, zaproponowano kroki prowadzące do rozpoczęcia przejścia na produkcję / handel organiczny, gdzie zastosowano zupełnie inne podejście niż stosowane dotychczas (oparte na wyborze nowej technologii produkcji). Akcent położony tu został na zarządzanie, całościową kontrolę nad procesami i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.2136
PDF (English)

Bibliografia

Arabska E. “Method of evaluation of the readiness for conversion to organic production or organic trade”. New Knowledge Journal of Science, 2013, no. 1, pp. 229–236. Proceedings of UARD’s Anniversary Scientific and Applied Conference, 18th October 2012.
Zobacz w Google Scholar

Argyropoulos Ch., Tsiafouli M., Sgardelic St., Pantis J. “Organic farming without organic Products”. Land Use Policy, 2013, no. 32, pp. 324–328.
Zobacz w Google Scholar

Definition of organic agriculture [online, accessed: 2013-10-15]. International Federation of Organic Agriculture Movements. Available online: http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/definition- organic-agriculture.
Zobacz w Google Scholar

Karagulle A. “Green business for sustainable development and competitiveness: An overview of Turkish logistics industry (International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management)”. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, no. 41, pp. 456–460.
Zobacz w Google Scholar

Munguc B., Ozanne L. “Challenges of the ‘green imperative’: A natural resources-based approach to the environmental orientation-business performance relationship”. Journal of Business Research, 2005, no. 58, pp. 430–438.
Zobacz w Google Scholar

Nikolova M. “Organic production in Bulgaria: An innovative solution for creating entrepreneurial initiatives in rural regions”. In: Development of agribusiness and rural regions in Bulgaria and EU – perspectives 2020. Varna 2012, pp. 231–241.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne