Tom 23 Nr 2 (2013): Prace z Zakresu Zarządzania

Artykuły

Rumyana Angelova, Oleg Milev
11-20
Wyzwania związane z ryzykiem biznesowym, przed którymi stoją przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego – region Stara Zagora
PDF (English)
Ekaterina Arabska
21-36
Zastosowanie nowej metody oceny gotowości producentów / handlowców do przejścia na produkcję / handel organiczny
PDF (English)
Kazimierz Barwacz
37-45
Nadzór właścicielski nad specjalnymi spółkami komunalnymi realizującymi zamówienia in house
PDF (English)
Janusz Bąk
47-64
Postrzegana strategiczna niepewność otoczenia i wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji. Studium wybranych polskich przedsiębiorstw innowacyjnych
PDF (English)
Karolina Chrabąszcz
65-74
Rozwój rynku nieruchomości w kontekście sustainability
PDF (English)
Konstantinos Danias, Androniki Kavoura
75-83
Rola mediów społecznościowych jako narzędzia innowacyjnych działań firmy w zakresie komunikacji
PDF (English)
Cansu Gulec
85-100
Globalizacja a Bliski Wschód – wymiar ekonomiczny
PDF (English)
Lahorka Halmi , Ivana Varičak, Branko Wasserbauer
101-112
Zrównoważona karta wyników – strategiczne narzędzie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
PDF (English)
Leszek Kałkowski
113-122
Innowacyjność na polskim rynku nieruchomości
PDF (English)
Vicky Katsoni, Dimitris Laloumis
123-130
Wpływ komentarzy internetowych na klientów i biura podróży
PDF (English)
Leszek Kozioł, Anna Karaś
131-147
Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych – próba oceny
PDF (English)
Ryszard Mysior
149-162
Zarys diagnozy doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach powiatu tarnowskiego
PDF (English)
Jean-Éric Pelet
163-170
Wpływ kolorów na stosunek do handlowej strony internetowej. Podejście wielokulturowe
PDF (English)
Leszek Rudnicki
171-181
Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych
PDF (English)
Kornelija Severović, Lahorka Halmi
183-189
Zrównoważona karta wyników – współczesne narzędzie zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
PDF (English)
Adam Stabryła
191-204
Procedura ewaluacji zdolności rozwojowej w zakresie potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa
PDF (English)
Jolanta Stanienda
205-215
Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu rozwoju regionu
PDF (English)
Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek
217-229
Relacje z klientami jako determinanta procesu innowacji w przedsiębiorstwie
PDF (English)
Renata Żaba-Nieroda
231-243
Marka jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa
PDF (English)